Комплексні структурно-геологічні, мінералого-петрографічні і ізотопно-геохімічні дослідження з метою виділення і обґрунтування шовних зон Українського щита і погодження їх з результатами аерокосмічних досліджень.

РЕФЕРАТ

Звіт по НДР: с. 122, 3 ч., рис. 56, табл. 9, літ. джерел 79.

Об'єкт дослідження – шовні зони Українського щита (УЩ).

Ціль дослідження – виділення і обгрунтування шовних зон Українського щита.

Методи дослідження – структурно-парагенетичний, петрографо-мінералогічний, ізотопного датування акцесорних мінералів.

Подано результати структурно-геологічних, мінералого-петрографічних й ізотопно-геохімічних досліджень докембрійських порід шовних зон УЩ; також – результати дешифрування аерокосмознімків зазначених зон та прилеглих територій, що виконані в ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України. Отримані дані є основою для виділення та обґрунтування шовних зон УЩ. Показано, що шовні зони УЩ формувалися, як мінімум, за п’ять етапів дислокаційних перетворень кристалічних порід в часових інтервалах 3,6-3,4; 3,4-3,2; 3,2-2,5; 2,5-2,0 та 2,0-1,7 млрд років тому. Остаточна їх будова, як вторинна монокліналь ускладнена меланжем, сформована завдяки стисненню в субширотному напрямку та здвигам в субмеридіональному на час 2,0-1,7 млрд років тому. Структури дешифровані на космознімках підкреслюють й підсилюють будову шовних зон та прилеглих ділянок, яка сформована в зазначений інтервал часу.

Автори: 

Інші автори: 

† К.Ю. Єсипчук

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0106U008933

Роки виконання: 

2007 to 2011