Комплексні геохімічні критерії виявлення тектонічних зон, перспективних на пошуки молібденових рудопроявів Волинського мегаблоку

Кондратенко П.А.

Геохімічні роботи, проведені в межах рудопроявів молібденового зруденіння Ясинець і Прилуки, дозволили встановити комплексні геохімічні критерії виявлення тектонічних зон, перспективних на пошуки молібденових рудопроявів Волинського мегаблоку. Встановлена можливість геохімічних пошуків молібденового зруденіння за первинними та вторинними ореолами розсіяння хімічних елементів: виділення рудоносних порід можливо здійснювати за первинними ореолами за мультиплікативним коефіцієнтом Mo x Ag x W x Bi x Li x Cu. Виявлення молібденового зруденіння є можливим також за результатами визначення у ґрунтових відкладах вмісту такої асоціації елементів - W, Ag, Mo (визначення валового вмісту) та Сu (за вмістом рухомих форм). Найбільш ефективним під час дослідження ґрунтових відкладів є використання мультиплікативного коефіцієнту ~ Mo X W X Ag X Cu.

Ключові слова: 

Сторінка: 

5