Геохімія родовищ золота в зеленокам'яних структурах та зонах протерозойської активізації.

    РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 40 с., 5 розділів, 16 рис., 8 табл., 13 джерел.

Об’єкт дослідження − золотовмісні метасоматити, кислі метавулканіти та метакоматиїти зеленокам’яних структур Середньопридніпровського та Приазовського мегаблоків УЩ.

Мета роботи − охарактеризувати мінеральні асоціації золотовмісних метасоматитів в Сорокинській зеленокам’яній структурі, дослідити генезис рудної золотої мінералізації та визначити пошукові критерії на золото. Вивчити геохімічні особливості вулканітів зеленокам’яних структур Середньопридніпровського та Приазовського мегаблоків.

Методи дослідження – мінералогічні дослідження самородного золота. Розподіл золота в рудних метасоматитах та мінералах, які їх складають, вивчався за даними пробірного (по породі) та атомно-абсорбційного (по мінералам) аналізів. Для встановлення хімічного складу золота використовувався мікрозондовий аналіз (сканування) золота на рентгенівському мікроаналізаторі ІСХА-733. Вміст рідкісних і рідкоземельних елементів в породах визначався методом ICP-MS.

Намічені пошукові критерії для виявлення нових перспективних рудопроявів або родовищ золота в межах Сорокинської зони. Одним з основних є геолого-структурний фактор (локальний), який визначає приуроченість рудних тіл до міжпластових та пластових пошарових тріщин в порожнинах відшарування. Важливу роль грає також показник глибинності (петрологічний фактор) або рівень сучасного ерозійного зрізу.

За результатами геохімічних досліджень золотоносних метасоматитів Сергіївського золоторудного родовища у Сурській ЗС встановлено високу рухливість РЗЕ під час їх формування. Високотемпературні та низькотемпературні члени метасоматичної колонки суттєво різняться за характером розподілу РЗЕ. В низькотемпературних метасоматитах (лиственіто-березитах) різновиди з найбільшою концентрацією золота (>10 г/т) корелюють з найбільшим вмістом РЗЕ. У високотемпературних метасоматитах такої закономірності не виявлено.

Одержані геохімічні дані, вказують на суттєві геохімічні відмінності коматиїтової формації зеленокам’яних поясів на Середньопридніпровському і Приазовскому мегаблоках, що вказує на їх формування в різних геодинамічних умовах і, вірогідно, вони належать до архейських терейнів з різною геологічною будовою. Ранні кислі метавулканіти в зеленокам’яних структурах формувались в корових магматичних джерелах, а пізні у нижньокорових магматичних осередках.

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0106U011301

Роки виконання: 

2007 to 2011