Геохронологія плагіогранітів "шереметівського" комплексу (Волинський мегаблок Українського щита)

Т.І. Довбуш, Л.М. Степанюк

За допомогою класичного ізохронного уран-свинцевого методу встановлено час кристалізації цирконів із плагіогранітів шереметівського комплексу, поширених західніше від Коростенського плутону. Вік водяно-прозорих призматичних світло- та коричнювато-рожевих кристалів циркону, відібраних із неелектромагнітної фракції (а, отже, й плагіогранітів), становить 2092,2 ± 3,2 млн рр. Таким чином, за результатами радіо геохронологічних досліджень встановлено (як і за геологічними даними), що плагіограніти шереметівського комплексу є дещо древнішими за двопольовошпатові гранітоїди житомирського комплексу (2,08 млрд рр.).

Ключові слова: 

Вкладення: 

Сторінка: 

83