Геологія та геохронологія гранітоїдів житомирського комплексу (Волинський мегаблок Українського щита)

Костенко О.М., Степанюк Л.М., Довбуш Т.І.

Розглянуто геологічні умови формування різних структурно-речовинних типів гранітоїдів житомирського комплексу, що залягають серед гетерогенних за складом і генезисом вмісних порід кристалічного фундаменту. Класичним уран-свинцевим методом за монацитом проведено визначення ізотопного віку цих порід у центральній частині Волинського мегаблоку Українського щита — тобто на території, де раніше радіогеохронологічні дослідження фактично не виконували. З’ясовано вік формування гранітів житомирського комплексу із масивів: Житомирського — 2071,7 ± 0,3 млн рр., Березівського — 2074 ± 16 та Гулянського (Боброва Гора) — 2071,2 ± 0,5, що свідчить про синхронність їх утворення.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

49