фтор

Геохімічна характеристика (мікроелементний склад) Бахтинського родовища флюориту

Охарактеризовано особливості мікроелементного складу кристалічних порід, рудовмісних товщ і флюоритів Бахтинского родовища, розташованого на південно-західному схилі Українського щита (Подільська тектонічна зона). Установлено типові асоціації елементів-домішок у кристалічних породах: гнейси піроксен-плагіоклазові – Ag, Со; гнейси гранат-біотитові – Ni, Be, Li; чарнокіти (граніти, гранодіорити) – Cu, Ni; граніти рожево-сірі, різнозерністі до пегматоїдних – Li, Cu, La, Ni; граніти гранат-біотитові – Cr, Ni; граніти чуднів-бердичівські – Ba, Ga, Co, Cu, Be, Ni.

Наличие фтора в подземных водах Украины и заболевания, связанные с ним

У статті наведено відомості про структуру і рівень поширеності хвороб, пов'язаних із наявністю фтору в підземних водах, особливості джерел водопостачання, а також визначення їх впливу на здоров'я населення

Гідрогеохімічні умови виникнення осередків ендемічного флюорозу на території України

Розглядається утворення фтороносних вод на території Львівської, Одеської, Київської і Полтавської областей та умови виникнення осередків ендемічного флюорозу. Показано форми міграції фтору в різних генетичних типах вод. Показано кореляційний зв'язок між концентрацією фтору в підземних водах і захворюванням флюорозом.

Связь гидрогеохимических аномалий радона и фтора с участками тектонических нарушений (на примере г. Киев)

Рассмотрено влияние зон тектонических нарушений на содержание радона и фтора в водах (на примере городской агломерации г. Киев). Дан сравнительный анализ удельной активности радона и содержания фтора в артезианских скважинах и источниках.

Прикладное значение геохимии фтора

В статье приведены данные по геохимии фтора, дан анализ содержания фтора в природных водах Украины и различных стран мира, а также показано прикладное значение фтора при решении экологических и поисковых задач.

Біогеохімічні провінції Закарпаття

Наведено результати дослідження вмісту фтору і йоду в поверхневих і підземних водах, а також у ґрунтах Закарпаття. Проаналізовано результати дослідження щодо захворювання ендемічним зобом і карієсом, встановлено біогеохімічні провінції.

Subscribe to RSS - фтор