уран-свинцевий ізотопний вік

Вік монациту кристалічних порід нижньої течії р. Ятрань (Дністровсько-Бузький мегаблок Українського щита) за уран-свинцевим методом

Виконано уран-свинцеве ізотопне датування за монацитом кристалічних порід, поширених у бортах долини р. Ятраньвід с. Коржова до с. Покотилово. Визначено вік монацитів двопольовошпатових гранітів, млн. рр.:не змі нений граніт (с. Давидівка) 2042,7 ± 1,2, тектонізований граніт (с. Коржова) 2036,2 ± 4,7. Уран-свинцева ізотопна система монациту тектонізованого пегматоїдного граніту (с. Дубова) є складнішою ніж двостадійна, що вірогідно обумовлено порушенням закритості ізотопної системи в результаті накладання тектонічних деформацій.

Особливості U-Pb ізотопних систем цирконів і монацитів асоціації граніт — "ксеноліт": петрологічні та геологічні наслідки

За результатами уран-свинцевого ізотопного датування цирконів із ендербітогнейсів, у тому числі палеопротерозойських гранітних анатектичних виплавок та тіл мафітових гранулітів, поширених північніше с. Завалля, було виявлено менший (близько 30 млн рр.) Вік цирконів мафітів, порівняно з віком цирконів із гранітів. Аналогічна ситуація спостерігається в породній асоціації верхнього Побужжя. Для пояснення цього явища було запропоновано дві концепції.

Subscribe to RSS - уран-свинцевий ізотопний вік