Український щит

Хроностратиграфія та геодинаміка мегаблоків Українського щита

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 566 с., 3 ч., 225 рис., 24 табл., 349 джерела

Об’єкт дослідження – мегаблоки Українського щита.

Оксифлюоцерит­(Се) камерних пегматитів Влині (Ураїнський щит)

Флюоцерит  (тисоніт)  (Сe, La)F3 — мінерал, що рідко трапляється в природі. в Україні флюоцерит виявлено в декількох місцях Українського щита. у камерних пегматитах Волині він спостерігається лише у вигляді включень у кристалах топазу, кварцу й флюориту з камер вільного росту.

Золоторудна мінералізація в скарнах Бандурківського рудопрояву (Інгульський мегаблок, Український щит)

Досліджено золоторудну мінералізацію в контактово­метасоматичних породах Бандурківського рудопрояву, що локалізується  у межах Братського  синклінорію на  заході  Інгульського мегаблоку. Розглянуто  геологічні  умови положення рудопрояву у регіональних геолого­тектонічних структурах. Охарактеризовано основні типи вмісних порід та положення золоторудної мінералізації в розрізі глибоких свердловин. Досліджено особливості поведінки самородного золота, його типові парагенезиси та асоціації.

Кристаломорфологія граутиту (α-MnOOH) із Заваллівського родовища графіту (Український щит)

Вивчено морфологію кристалів і агрегатів граутиту із брекчієво-тріщинуватих зон Заваллівського родовища графіту. розмір найбільших кристалів досягає 0,5—0,6 см, а агрегатів — декількох сантиметрів. на кристалах граутиту гоніометрично виявлено сім простих форм: ромбічні призми — {110}, {021}, {120} і {130}, пінакоїди — {010} і {100}, ромбічну дипіраміду {111}, з них форми {120}, {130} і {100} є другорядними. виділено шість морфологічних типів кристалів граутиту з різним набором простих форм та розвитком  їх граней  і декілька типів агрегатів кристалів.

Встановлення областей живлення золото- і алмазоносним матеріалом метаосадових порід Білокоровицької структури Українського щита на основі вивчення алмазу, самородного золота та супутніх матеріалів

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 148 с., 50 рис., 18 табл., 98 джерел.

Об’єкт дослідження – самородне золото, алмаз, гранати, хромшпінеліди, пікроільменіти, хромдіопсиди, циркони та інші мантійні і корові мінерали із протерозойських конгломератів і пісковиків Білокоровицької структури Волинського мегаблока Українського щита.

Мета роботи – визначення геолого-генетичних типів корінних джерел для розсипів золота і алмазу, пов'язаних з конгломератами і пісковиками білокоровицької світи та прогноз областей їх знаходження.

Хімічний склад амфіболів із порід ореола фенітизації Чернігівського карбонатитового масиву Приазов’я (Український щит)

Проаналізовано склад амфіболів із кристалічних порід фундаменту Новополтавської ділянки в межах Чернігівської зони розлому Західного Приазов’я. Означено дві групи амфіболів, перша з яких пов’язана з етапом мігматизації гранулітового комплексу, друга — з формуванням ореола фенітизації навколо карбонатитового масиву, що накладається на першу асоціацію. З етапом мігматизації пов’язані амфіболи кальцієвої підгрупи (магнезіогорнбленди) із різним рівнем вмісту лугів та витриманим співвідношенням K/Na та Al/Si.

ПЕТРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АМФИБОЛИТОВ УКРАИНСКОГО ЩИТА

Резюме

Петрохімічні особливості амфіболітів Українського щита.

Омельченко А.М., Томурко Л.Л.

Викладено узагальнення літературних, а також нових даних щодо геологопетрографічних та петрогеохімічних особливостей  амфіболітів Українського  щита. Показано, що протолітами цих порід могли бути  як  вулканічні (толеїтові базальти), так і плутонічні (габро) породи. За складом амфіболіти даної виборки належать переважно до толеїтової петрохімічної серії нормальної лужності.

Pages

Subscribe to RSS - Український щит