тритій

Вплив термічної обробки палигорськіту на адсорбцію тритію з водних розчинів

Виконано експериментальне дослідження зміни адсорбційних властивостей палигорськіту внаслідок термічної обробки мінералу в термостатичних умовах за 110 °С. Для експерименту використано палигорськіт Черкаського родовища (Україна) та тритійована вода. Експеримент проводився в стаціонарних умовах в закритій системі протягом 400 діб. За таких умов було досягнуто рівноважного розподілу тритію між компонентами системи. Це дало можливість  визначити  ефективність  термічної модифікації палигорськіту щодо покращення його  здатності  до адсорбування тритію з водних розчинів.

Тритієвий індикатор ефективності термомодифікації адсорбційних властивостей кліноптилоліту

Можливість термомодифікації адсорбційних властивостей кліноптилоліту сокирницького родовища (Україна) оцінена в результаті експериментальних досліджень із використанням тритієвого індикатора. Експерименти тривалістю до 10 місяців виконано у закритих стаціонарних системах із незміненим природним кліноптилолітом  і аналогічним мінералом, але термічно обробленим за температури 110  °С.

Subscribe to RSS - тритій