рентгенофазовий аналіз

Особливості циркону з Великовисківського сієнітового масиву (Український щит)

У сієнітах Великовисківського масиву циркон перебуває в тісній асоціації з апатитом  і мінералами рідкісноземельних елементів — бритолітом, аланітом, чевкінітом, що спричинило підвищений  інтерес до цього мінералу. Кристали циркону дослідили методом рентгенофазового аналізу (рфа) з метою порівняти їх з цирконами азовського і яструбецького масивів, у межах яких відомі рудопрояви Zr і REE.

Зміна магнітних характеристик оксидів та гідроксидів заліза у водному середовищі.

Досліджено процеси утворення оксидів і гідроксидів заліза та зміну їхніх магнітних характеристик під час хімічного  співосадження  дво-  та  тривалентного  заліза  в  лужному  середовищі.  для  дослідження  було  синтезовано сім зразків із різним співвідношенням x = Fe3+/Fe2+: 0 (зр. 1), 0,1 (зр. 2), 0,2 (зр. 3), 0,5 (зр. 4), 2 (зр. 5), 5 (зр. 6), 10 (зр. 7). Фазовий склад вихідних зразків визначено за допомогою методу рентгенофазового аналізу. магнітні характеристики до  та після перетворення досліджено методом магнітометрії.

Кінетика перетворення гематиту на магнетит в атмосфері монооксиду вуглецю

Вивчено процес відновлення  гематиту до магнетиту в  атмосфері монооксиду вуглецю в діапазоні  температури 300—700  °С  та  часу  термообробки  10—60  хв.  створено  експериментальну  установку,  за  допомогою  якої  було здійснено  перетворення  гематиту  на магнетит,  а  також  визначено  оптимальні  режими  роботи  цієї  установки. Вихідний  зразок  представлений  гематитовим  кварцитом  (криворізький  залізорудний  басейн),  складається,  в основному, з гематиту і домішок кварцу.

Структура і фізико-хімічні властивості мінералів біогенного походження у порівнянні з їхніми природними абіогенними аналогами

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 1 книга, 135 сторінок, 45 ілюстрацій, 19 таблиці, 91 посилання.

Об’єкти дослідження – біогенні, синтетичні і абіогенні апатити різних складу і структури.

Закономірності синтезу магнетиту з гематиту або гетиту, локалізованих в залізних рудах, під впливом різних відновників

РЕФЕРАТ

 

Звіт по НДР:   64  стор.,  25  рис.,  10  табл.,  26  джерел

Об'єкти дослідження – перетворення слабомагнітних мінералів в сильно магнітний магнетит за допомогою різних енерго- та матеріалозберігаючих способів.

Склад продуктів земного вивітрювання залізних метеоритів Сіхоте-Алінь і Чінге за даними мессбауерівської спектроскопії та рентгенофазового аналізу

За допомогою методів мессбауерівської спектроскопії та рентгенофазового аналізу діагностовано фази магеміту і гетиту в тонкодисперсних продуктах земного вивітрювання октаедриту Сіхоте-Алінь та фази магеміту, камаситу і теніту в окиснених металевих пластинках атакситу Чінге. Наявність різного стану магнітного впорядкування іонів Fe3+ (магнітновпорядкованого і суперпарамагнітного) у структурі гетиту з метеорита Сіхоте-Алінь пов’язана з утворенням у мінералі кристалітів різного розміру.

Subscribe to RSS - рентгенофазовий аналіз