поверхневі відклади

ЕКОЛОГО-ГЕОХІМІЧНА ОЦІНКА ҐРУНТІВ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ЗАБРУДНЕНИХ МУЛАМИ СТІЧНИХ ВОД

Еколого-геохімічна оцінка ґрунтів Київської області, забруднених мулами стічних вод

В.Р. Клос, Е.Я. Жовинський, Н.О. Крюченко, М.В. Приходько

Комплексна еколого-геохімічна оцінка техногенно забруднених територій

Представлено результати комплексного аналізу просторового розподілу вмісту важких металів та магнітних властивостей поверхневих відкладів потужного металургійного центру — м. Маріуполь. Територія досліджень характеризується значним рівнем техногенного навантаження. Показник накопичення забруднення (PLI), розрахований по п’яти металах (Mn, Cu, Pb, Zn, Sn), може досягати 14. За PLI горизонт 0—5 см є більш забрудненим важкими металами, ніж горизонт 5—10 см.

Еколого-геохімічна оцінка поверхневих відкладів території Стремигородського родовища

Викладено результати дослідження вмісту супутніх мікроелементів у поверхневих відкладах Стремигородського титанового родовища з метою їх еколого-геохімічної оцінки. Стремигородське родовище є типовим прикладом корінного магматичного родовища. Визначено хімічний склад корінних порід і порід осадового комплексу, що їх перекривають. Виконано  їх порівняння за вмістом рудного (титану) та акцесорних елементів як територіально, так і за розрізом.

Subscribe to RSS - поверхневі відклади