Новокостянтинівське родовище

Геохімічні аспекти генезису рудоносних альбітитів Новокостянтинівського уранового родовища

За результатами статистичних методів досліджень підтверджено, що вибірка значень вимірів десяткових ло гарифмів масової частки урану в докембрійських альбітитах Новокостянтинівського родовища Централь но ук ра їн ського урановорудного району Українського щита статистично неоднорідна і складається із чотирьох груп, розра ховані оцінки медіан масової частки урану яких значно вищі від геохімічного фону урану вихідного граніту.

Subscribe to RSS - Новокостянтинівське родовище