нефелінові сієніти

Нова дайкова порода в Покрово­Киріївському масиві (Приазов’я, Україна)

У Покрово­киріївському масиві (Приазов’я, україна) виявлено новий тип дайкової породи, яка перетинає нефелінові сієніти (ювіти). Це перша знахідка січного тіла, яке є пізнішим від нефелінових сієнітів цього масиву. Основна маса породи складається з калішпату, клінопіроксену, флогопіту, магнетиту, ільменіту і кальциту. Також у породі виявлено дрібні зерна фторапатиту, титаніту та сульфідів (пірит, халькопірит). Зафіксовано мінерал, попередньо діагностований як Sr­епідот  (11—13 % SrО).

Нефелінові сієніти Покрово­Киріївського масиву (Приазов’я, Україна)

Девонський Покрово­Киріївський масив розташований у зоні зчленування Приазовського мегаблоку українського щита  і складчастої структури донбасу. Цей масив складений сублужними й лужними породами: піроксенітами, верлітами, габро, маліньїтами, нефеліновими та псевдолейцитовими сієнітами, також їхніми дайковими аналогами.

Subscribe to RSS - нефелінові сієніти