мессбауерівська спектроскопія

Вплив термічної обробки з крохмалем руд Керченського залізорудного басейну на їхні властивості за даними месcбауерівської спектроскопії

За допомогою методів мессбауерівської спектроскопії, РФА та магнітометрії досліджено вплив термічної обробки в присутності крохмалю на фазові перетворення і магнітні властивості чотирьох зразків тютюнових руд із Керченського залізорудного басейну. Термічна обробка призводила до перетворення гетиту, який входить до складу ви-хідних зразків руд і має антиферомагнітну структуру, на магнетит з феримагнітною структурою. Для гетиту тютюнових руд характерно входження води до структури і прояв ізоморфізму Fe3+ → Al.

Особливості кристалохімічного стану катіонів заліза в синтетичних магнітовпорядкованих наночастинках оксидів і гідроксидів заліза за даними мессбауерівської спектроскопії

За допомогою методу мессбауерівської спектроскопії на ядрах 57Fe вивчено фазовий склад шести зразків магнітовпорядкованих наночастинок, створених за різними технологіями. Визначено валентний стан структурних катіонів заліза, їх розподіл по фазах та нееквівалентних структурних позиціях, внутрішні магнітні поля на ядрах резонансних іонів, а також вплив розмірів наночастинок на формування спектроскопічних параметрів.

Перетворення природних оксидів та гідроксидів заліза з антиферомагнітною структурою в феримагнітні оксиди заліза термічним відновленням іонів заліза крохмалем

За допомогою методів РФА, магнітних вимірів та мессбауерівської спектроскопії досліджено перетворення (омагнічування) гематиту та гетиту — мінеральних складових окиснених залізних руд — у магнетит шляхом їх термічної обробки в діапазоні температури 300—650 °С у присутності крохмалю. Процеси омагнічування вивчені на прикладі багатої залізослюдко-мартитової руди та бурого залізняку із криворізьких родовищ. Два зразки були представлені сумішшю кварцу і гематиту, третій — кварцу, гематиту і гетиту.

Subscribe to RSS - мессбауерівська спектроскопія