бурбанкіт

Мінерали рідкісних елементів у ювітах Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна)

Досліджено акцесорні мінерали ювітів Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна). Наведено результати  мікрозондового  дослідження  мінералів  рідкісних  елементів  (Sr,  RЕЕ,  Zr,  Nb):  бурбанкіту,  стронціаніту, бастнезиту-(La), бастнезиту-(Cе), ілериту, цериту-(La), багатого на Sr (9—16 % SrO) фторапатиту, збагаченого на Nb  (до 9,6 % Nb2O5) пірофаніту та  інших мінералів, які концентрують Nb, REE  (титаніт, гетценіт). Для деяких зерен Sr-фторапатиту  і пірофаніту характерні структури розпаду твердих розчинів та/або мозаїчна зональність.

Мінерали рідкісних елементів у маліньїтах Покрово-Киріївського масиву (Україна) та їхній петрогенезис

Мінерали  (породоутворювальні  та  акцесорні)  маліньїтів Покрово-Киріївського  масиву  залишалися  до  останнього часу слабо вивченими через  їхні дрібні розміри та складні взаємопроростання. Вперше за допомогою мікрозондового  аналізу  виявлено  і проаналізовано  такі мінерали  рідкісних металів  (Sr, Ba, REE, Nb, Zr),  як Sr-апатит,  Ca-стронціаніт,  бурбанкіт-(Sr),  бастнезит-(La),  бастнезит-(Ce),  бритоліт,  REE -ніоботитанати  групи ешиніту, пірохлор, катаплеїт.

Subscribe to RSS - бурбанкіт