БЛАГОРОДНІ МЕТАЛИ

Золото-платинометалльное оруденение в железистых кварцитах и сланцах кма — единая рудообразующая система

Наведено нові дані щодо структурно-речовинних комплексів палеопротерозою, що вміщують благородні метали, та їх парагенезисів у двох просторово роз’єднаних і різних за складом вмісних залізистих кварцитів і чорних сланців рудних районів Курської магнітної аномалії. Встановлено багатостадійний характер формування благороднометалевого зруденіння, визначено однотипний склад мінеральних фаз у залізистих кварцитах, сланцях і метасоматитах, що свідчить про приналежність їх до одної рудоутворювальної системи, яка тривалий час розвивалася.

Laws of localisation singenetic and epigenetic ore gold and platinum metals in Early-Precambrian carbonaceous formations of Krivorozhsky and West-Inguletsky zones of the Ukrainian Shield

Results of systematic studies of special features of distribution of noble metals within key sections of Early Precambrian carbonaceous formations of the Krivyi Rih structure and of West-Inguletsk structure of the Ukrainian Shield are presented in the report. These are sections with numerous geochemical anomalies and ore occurrences of Mo, U, V, Zn, Cu, Au, Ag being confined to. In the of Krivoy Rog zone carbonaceous rocks are present at the different levels of the section of the krivorizhskaya series.

Закономірності локалізації сингенетичного та епігенетичного зруденіння золота і платинових металів в ранньодокембрійських вуглецевих формаціях Криворізької та Західно-Інгулецької зон Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 186 стор., 36 рис., 39 табл.,  305 джерел.

У звіті репрезентовано результати проведених систематичних досліджень особливостей розподілу благородних металів в опорних розрізах ранньодокембрійських метаморфічних формацій Криворізької та Західно-Інгулецької структур Українського щита, до яких тяжіють багаточисленні геохімічні аномалії та рудопрояви  Mo, U, V, Zn, Cu, Au, Ag.

Subscribe to RSS - БЛАГОРОДНІ МЕТАЛИ