бастнезит

Мінерали рідкісних елементів у ювітах Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна)

Досліджено акцесорні мінерали ювітів Покрово-Киріївського масиву (Приазов’я, Україна). Наведено результати  мікрозондового  дослідження  мінералів  рідкісних  елементів  (Sr,  RЕЕ,  Zr,  Nb):  бурбанкіту,  стронціаніту, бастнезиту-(La), бастнезиту-(Cе), ілериту, цериту-(La), багатого на Sr (9—16 % SrO) фторапатиту, збагаченого на Nb  (до 9,6 % Nb2O5) пірофаніту та  інших мінералів, які концентрують Nb, REE  (титаніт, гетценіт). Для деяких зерен Sr-фторапатиту  і пірофаніту характерні структури розпаду твердих розчинів та/або мозаїчна зональність.

Мінерали рідкісних елементів у маліньїтах Покрово-Киріївського масиву (Україна) та їхній петрогенезис

Мінерали  (породоутворювальні  та  акцесорні)  маліньїтів Покрово-Киріївського  масиву  залишалися  до  останнього часу слабо вивченими через  їхні дрібні розміри та складні взаємопроростання. Вперше за допомогою мікрозондового  аналізу  виявлено  і проаналізовано  такі мінерали  рідкісних металів  (Sr, Ba, REE, Nb, Zr),  як Sr-апатит,  Ca-стронціаніт,  бурбанкіт-(Sr),  бастнезит-(La),  бастнезит-(Ce),  бритоліт,  REE -ніоботитанати  групи ешиніту, пірохлор, катаплеїт.

Рідкіснометалева мінералізація і генезис жильних лужних сієнітів Пенизевицького рудопрояву (Коростенський анортозит-рапаківігранітний плутон)

Лейкократові лужні сієніти виявлено як малопотужні жили (10—15 см) серед ільменітових норитів у Пени зевицькому рудопрояві (Коростенський плутон). Сієніти ділянками повністю альбітизовані. Фемічні мінерали сієнітів та альбітитів представлені Mg-Fe амфіболами серії Na-актиноліт — Fe-Mg рибекіт та біотитом, зрідка (в протолочках) трапляються діопсид, андрадит. У сієнітах та альбітитах виявлено низку рідкісноземельних та ітрієвих мінералів.

Бритоліт, церит та бастнезит Анадольського рудопрояву (Східне Приазов’я)

Анадольський рудопрояв рідкісноземельних елементів (РЗЕ) церієвої групи, розташований у Східному Приазов’ї, відомий незвичайною асоціацією рудних мінералів, серед яких домінує аланіт. Натомість дуже незначну роль відіграють флуоркарбонати РЗЕ, а монацит, тантало-ніобати, циркон практично відсутні.

Апокварцитові феніти Східного Приазов’я (петрологія, мінералогія, металогенія)

У Східному Приазов’ї на 9 км південніше Октябрського лужного масиву (б. Тунікова) виявлено і досліджено апокварцитові лужні метасоматити — феніти.

Subscribe to RSS - бастнезит