Мінералогічний журнал

 

 

Проблематика:

Висвітлюють питання мінералогії, геохімії, петрології, мінералого-геохімічних методів пошуку та оцінки родовищ корисних копалин, а також рецензії на книги та хронікальні матеріали.

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ №12859-1743 ПР від 16.06.2007 р.

Рік заснування

1979

ISSN

2519 – 2396 (Print), 2519 – 447Х (Online)

Періодичність:

4 рази на рік

Мова видання:

українська,  англійська, російська

Засновники:

Національна академія наук України;

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення

ім. М.П. Семененка НАН України

Головний редактор:

Пономаренко Олександр Миколайович, акад. НАН України

Відповідальний секретар:

Кульчицька Г.О., д-р геол. н.

Адреса редакції

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України  

пр-т Акад. Палладіна, 34, Київ-142, Україна, 03142 Тел.: +38 (044) 424-02-42 Факс: +38 (044) 424-12-70

minjourn@ukr.net

 

 

 

 

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ ЖУРНАЛУ

"МІНЕРАЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ. MINERALOGICAL JOURNAL (UKRAINE)"

 1. Багінські Богуслав (Варшава, Польща) – Варшавський університет, геологічний факультет, доктор наук, професор
 2. Беккер Андрій Юрійович (Ріверсайд, США) – Каліфорнійський університет, факультет наук про Землю, доцент, ад’юнкт-професор,
 3. Бобров Олександр Борисович (Київ) – ПВНЗ "Інститут Тутковського", директор, доктор геолого-мінералогічних наук, професор
 4. Броска Ігор (Братислава, Словаччина) – Словацька академія наук, доктор природничих наук
 5. Ернст Річард Е. (Оттава, Онтаріо, Канада) – Карлтонський університет, факультет наук про Землю, доктор наук
 6. Єрьомін Ніколай Ніколайович (Москва, Росія) – Московський державний університет, зав. кафедрою, доктор хімічних наук, професор
 7. Жовинський Едуард Якович (Київ) – Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геолого-мінералогічних наук, чл.-кор. НАН України, професор
 8. Загнітко Василь Миколайович (Київ) – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доктор геолого-мінералогічних наук, професор
 9. Камінський Фелікс Вітольдович (Західн. Ванкувер, Канада) – президент KM Diamond Exploration Ltd, доктор геолого-мінералогічних наук, академік РАЕН,  професор
 10. Квасниця Віктор Миколайович (Київ) – Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геолого-мінералогічних наук, професор
 11. Кривдік Степан Григорович (Київ) – заступник головного редактора, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геолого-мінералогічних наук, професор
 12. Кульчицька Ганна Олександрівна (Київ) – відповідальний секретар, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка, гол. наук. співробітник, доктор геологічних наук, ст. наук. співробітник
 13. Міхалік Марек (Краків, Польща) – Ягеллонський університет, Інститут геологічних наук, доктор наук, професор
 14. Наумко Ігор Михайлович (Львів) – Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, зав. відділу, доктор геологічних наук, професор
 15. Павлишин Володимир Іванович (Київ) – заступник головного редактора, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, доктор геолого-мінералогічних наук, професор
 16. Перетяжко Ігор Сергійович (Іркутськ, Росія) – Інститут геохімії Сибірського відділення РАН, пров. наук. співробітник, доктор геолого-мінералогічних наук
 17. Пономаренко Олександр Миколайович (Київ) – головний редактор, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, директор, доктор геологічних наук, академік НАН України, професор
 18. Савлович Збігнєв (Краків, Польща) – Інститут геологічних наук Ягеллонського університету, професор
 19. Семененко Віра Пантелеївна (Київ) – Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геолого-мінералогічних наук, чл.-кор. НАН України, професор
 20. Степанк Леонід Михайлович (Київ) – Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, заступник директора, доктор геологічних наук, чл.-кор. НАН України, професор
 21. Сьомка Володимир Олексійович (Київ) – Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геологічних наук, ст. наук. співробітник
 22. Таран Михайло Миколайович (Київ) Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геолого-мінералогічних наук, ст. наук. співробітник
 23. Томас1 Райнер (Потсдам, Німеччина) – Центр геологічних досліджень Потсдама, доктор наук, професор
 24. Франц1 Герхард (Берлін, Німеччина) – Технічний університет Берліна, доктор наук, професор
 25. Хоменко Володимир Михайлович (Київ) – Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, пров. наук. співробітник, кандидат геолого-мінералогічних наук, ст. наук. співробітник
 26. Шнюков Євген Федорович (Київ) – Державна наукова установа "Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України", почесний директор, доктор геолого-мінералогічних наук, академік НАН України, професор
 27. Шумлянський Леонід Владиславович (Київ) – Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, доктор геологічних наук, ст. наук. співробітник

 

 

 

"Мінералогічний журнал. Mineralogical Journal (Ukraine)" входить до таких наукометричних, реферативних та пошукових систем: ESCI Web of Science (Clarivate Analytics); Citefactor (Academic Scientific Journals); CrossRef; Google Scolar; Scientific Indexing Services (SIS); Scientific Periodicals of Ukraine the Vernadsky National Library of Ukraine; Ulrichs Web (Ulrich’s Periodicals Directory); World Cat

Правила для авторів

Kalinichenko E.A., Lytovchenko A.S., Baker J.H., Pushkarev A.A., Fenoll Hach-Ali P., Lopez-Galindo A., Syomka V.V. Hydrogen Isotope Exchange in the "Ca(OD)2 — H2O" System under Normal Conditions (2004-2)

Ivanitskiy V.P, Ilchenko K.O., Legkova G.V., Voznyuk P.O., Lytovchenko A.S., Litvin А.L. Octahedral cations distribution in the structure of magnesiohastingsite. Kinetics of structural iron radiation oxidation (2005-1)

Emetz A.V., Zagnitko V.M., Prykhod’ko V.L. Mineral compositions and genesis of the ore bodies of the Zhyrychi Cu deposit (North-Western Ukraine) (2005-1)

Lytovchenko A.S., Pushkarev A.V., Fenoll Hach-Ali P., Lîpez-Galindo A., Baker J.H., Pushkareva R.A. Assessment of the potential ability of phyllosilicates to accumulate and retain tritium in structural OH-groups (2005-2)

Shumlyanskyy L.V., Andreasson P.-G., Buchan K.L., Ernst R.E. The Volynian Flood Basalt Province and Coeval (Ediacaran) Magmatism in Baltoscandia and Laurentia (2007-4)

Cuney M., Shcherbak M.Р., Emetz A.V., Petrychenko K.V., Sinelu S. Petrological and Geochronological Peculiarities of Novoukrainka Massif Rocks and Age Problem of Uranium Mineralization of the Kirovograd Megablock of the Ukrainian Shield (2008-2)

Melnikov V., Jeleň S, Bondarenko S., Balintová T., Ozdín D., Grinchenko A. Comparative study of Bi>Te>Se>S mineralizations in Slovak Republic and Transcarpathian region of Ukraine. Part 1. Localities, geological situation and mineral associations (2009-4)

Grechanovsky А.E., Brik A.B., Ponomarenko O.M. Influence of structure, character of chemical bonding and elastic properties on the radiation stability of silicates, phosphates and metal oxides deduced by computer simulations (2009-4)

Melnikov V., Jeleň S., Bondarenko S., Balintová T., Ozdín D., Grinchenko A. Comparative study of Bi-Te-Se-S mineralizations in Slovak Republic and Transcarpathian region of Ukraine. Part 2. Crystal chemistry and genesis of layered Bi-tellurides (2010-1)

Shpak A.P., Brik A.B., Dudchenko N.O., Ponomarenko O.M., Karbovskiy V.L., Ivanitskiy V.P., Razumov O.M. Properties of nanoscale magnetically ordered particles of iron oxides and hydroxides, synthesized by different technologies (2010-1)

Platonov A.N., Khomenko V.M., Langer K., Matsyuk S.S. Electronic spectroscopy evidence of compensatory replacement vimgivsi → vi(Al, Cr3+)ivAl in mantle enstatites (2010-3)

Schuiling R.D. Pyrolusite-rich tailings from Nikopol against anoxia? (2011-1)

Schuiling R.D. Olivine to combat climate change (2011-2)

Platonov A.N., Urusov V.S., Langer K. А remark on correlation between relaxation parameter and covalence of Cr3+—O bonds in some mineral structures (2011-4)

Urusov V.S., Leonenko E.V. Atomistic computer simulation of ABO3 (A = Ca; B = Zr, Ti, Sn) perovskites: crystal structure, intrinsic point defects and dopant formation (2012-1)

Архів номерів

Subscribe to RSS - Мінералогічний журнал