Геохімія та рудоутворення

 

Проблематика:

Геохімія, петрологія, рудоутворення, пошукова геохімія та геохімія навколишнього середовища

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 15761-4233 Р від 17.09.2009 р

Рік заснування

1972

ISSN

2224-6487 (print);  2617-3395 (online)

Періодичність:

До 2 разів на рік

Мова видання:

українська,  англійська, російська

Засновники:

Національна академія наук України;

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

Головний редактор:

Степанюк Леонід Михайлович, чл-кор. НАН України

Відповідальний секретар:

Жук О.А., канд. геол. н.

Адреса редакції

Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України

пр-т Акад. Палладіна, 34, Київ-142, Україна, 03142, "Геохімія та рудоутворення"

Тел.: +38 (044) 424-03-05, +38 (044) 353-21-75

Факс: +38 (044) 424-12-70

oazhuk@nas.gov.ua, igmof.zhuk@gmail.com

 

 

 

Збірник входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Галузь науки - геологічні ) (Дата включення/поновлення 10.03.2012; 13.07.2015)

 

СКЛАД РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

збірника наукових праць

"ГЕОХІМІЯ ТА РУДОУТВОРЕННЯ (Geochemistry and Ore Formation)"

Степанюк Леонід Михайлович (Київ) — головний редактор., Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, заст. директора з наукової роботи, доктор геологічних наук, чл.-кор. НАН України, професор.

Жовинський Едуард Якович (Київ) — заст. головного редактора, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геолого-мінералогічних наук, чл.-кор. НАН України, професор.

Артеменко Геннадій Володимирович (Київ) — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геологічних наук, професор.

Бобров Олександр Борисович (Київ) —ПВНЗ «Інститут Тутковського», проректор з наукової роботи доктор геолого-мінералогічних наук, професор

Бондаренко Герман Миколайович (Київ) — ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», зав. відділу, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.

Возняк Дмитро Костянтинович (Київ) — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геологічних наук, ст. наук. співробітник.

Дубина Олександр Володимирович (Київ) — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, доцент, доктор геологічних наук, ст. наук. співробітник.

Жук Олена Анатоліївна (Київ) — відповідальний секретар, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка, ст. наук. співробітник, кандидат геологічних наук, ст. наук. співробітник.

Загнітко Василь Миколайович (Київ) — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.

Ковальук Мирон Степанович (Київ) — Інститут геологічних наук НАН України, провідний науковий співробітник, доктор геологічних наук, професор.

Кривдік Степан Григорович (Киів) — заст. головного редактора, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геолого-мінералогічних наук, професор.

Крюченко Наталія Олегівна (Київ) — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, провідний науковий співробітник, доктор геологічних наук, ст. наук. співробітник.

Матвєєв Олексій Васильович (Мінськ) — Інститут природокористування НАН Бєларусі, гол. наук. співробітник, доктор геолого-мінералогічних наук , академік НАН Бєларусі, професор.

Мелікадзе Георгій Іраклієвич (Тбілісі) — Грузинська геотермальна асоціація, президент доктор геол.наук, професор.

Пономаренко Олександр Миколайович (Київ) — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, директор, доктор геологічних наук, акад. НАН України, професор.

Сьомка Володимир Олексійович (Київ) — заст. головного редактора, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, зав. відділу, доктор геологічних наук, ст. наук. співробітник.

Хоменко Володимир Михайлович (Київ) — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка, провідний науковий співробітник, кандидат геолого-мінералогічних наук, ст. наук. співробітник.

Шнюков Сергій Євгенович (Київ) — Київський національний університет ім. Т. Шевченка, завідувач кафедри, доктор геологічних наук, доцент.

Шумлянський Леонід Владиславович (Київ) — Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, провідний науковий співробітник, доктор геологічних наук, ст. наук. співробітник.

 

 

 

 

 

Сайт видання "Геохімія та рудоутворення" - http://www.g-o-f.org.ua/

 

Правила для авторів

Правила для авторов           

 

 

Subscribe to RSS - Геохімія та рудоутворення