Проекти

Заголовок Анотація Ключові слова
Петрологія та геохронологія гранітоїдів західної частини Волинського мегаблоку Українського щита.

РЕФЕРАТ

Звіт містить 59 стор., 4 табл., 18 рис., перелік посилань з 31 джерел.

Об’єкт дослідження – гранітоїди західної частини Волинського мегаблока Українського щита.

Мета роботи – з’ясування геологічних умов формування, вивчення речовинного складу та визначення ізотопного віку гранітоїдів.

Методи досліджень – петрографічний опис шліфів та ізотопне датування   кристалів монациту і циркону класичним U–Pb методом.

ВОЛИНСЬКИЙ МЕГАБЛОК, ГРАНІТОЇДИ, ШЕРЕМЕТІВСЬКИЙ КОМПЛЕКС, ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМПЛЕКС, КИШИНСЬКИЙ КОМПЛЕКС, ПЕТРОГРАФІЧНИЙ СКЛАД, РАДІОГЕОХРОНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, МОЛІБДЕН
Комплексні структурно-геологічні, мінералого-петрографічні і ізотопно-геохімічні дослідження з метою виділення і обґрунтування шовних зон Українського щита і погодження їх з результатами аерокосмічних досліджень.

РЕФЕРАТ

Звіт по НДР: с. 122, 3 ч., рис. 56, табл. 9, літ. джерел 79.

Об'єкт дослідження – шовні зони Українського щита (УЩ).

Ціль дослідження – виділення і обгрунтування шовних зон Українського щита.

Методи дослідження – структурно-парагенетичний, петрографо-мінералогічний, ізотопного датування акцесорних мінералів.

ШОВНІ ЗОНИ, Украинский щит, СТРУКТУРИ, БУДОВА, ВІК, ЛІНЕАМЕНТИ, КІЛЬЦЕВІ СТРУКТУРИ

Сторінки

Підписатися на Проекти