Проекти

Заголовок Анотація Ключові слова
Рудоносність лужних метасоматитів Приазов’я.

РЕФЕРАТ

Звіт містить 47 стор.

Об’єкт дослідження – лужні метасоматити Приазов’я.

Мета роботи – встановлення вікових відмінностей лужних метасоматитів та лужних магматичних порід, визначення концентрації рудних мінералів.

Методи досліджень – петрографічний опис шліфів,  ізотопно-геохімічні дослідження.

ЛУЖНІ МЕТАСРМАТИТИ, ФЕНІТ, КАРБОНАТИТОВІ КОМПЛЕКСИ, РУДОНОСНІСТЬ, зруденіння.
Петрологія та геохронологія гранітоїдів західної частини Волинського мегаблоку Українського щита.

РЕФЕРАТ

Звіт містить 59 стор., 4 табл., 18 рис., перелік посилань з 31 джерел.

Об’єкт дослідження – гранітоїди західної частини Волинського мегаблока Українського щита.

Мета роботи – з’ясування геологічних умов формування, вивчення речовинного складу та визначення ізотопного віку гранітоїдів.

Методи досліджень – петрографічний опис шліфів та ізотопне датування   кристалів монациту і циркону класичним U–Pb методом.

ВОЛИНСЬКИЙ МЕГАБЛОК, ГРАНІТОЇДИ, ШЕРЕМЕТІВСЬКИЙ КОМПЛЕКС, ЖИТОМИРСЬКИЙ КОМПЛЕКС, КИШИНСЬКИЙ КОМПЛЕКС, ПЕТРОГРАФІЧНИЙ СКЛАД, РАДІОГЕОХРОНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, МОЛІБДЕН

Сторінки

Підписатися на Проекти