Проекти

Заголовок Анотація Ключові слова
Петрологія, рудоносність і генезис лужних і карбонатитових комплексів Українського і Алданського щитів.

РЕФЕРАТ

Отчет о НИР: 97 с., 7 разделов, 20 рисунков, 14 таблиц, 56 источников.  

Цель проекта: Сопоставление вещественного состава щелочных комплексов Украинского и Алданского щитов и определения критериев их рудоносности

Украинский щит, ЩЕЛОЧНЫЕ ПОРОДЫ, РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ, РУДОНОСНОСТЬ, ГЕОХИМИЯ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ИЗОТОПИЯ, МЕСТОРОЖДЕНИЯ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Комплексні структурно-геологічні, мінералого-петрографічні і ізотопно-геохімічні дослідження з метою виділення і обґрунтування шовних зон Українського щита і погодження їх з результатами аерокосмічних досліджень.

РЕФЕРАТ

Звіт по НДР: с. 122, 3 ч., рис. 56, табл. 9, літ. джерел 79.

Об'єкт дослідження – шовні зони Українського щита (УЩ).

Ціль дослідження – виділення і обгрунтування шовних зон Українського щита.

Методи дослідження – структурно-парагенетичний, петрографо-мінералогічний, ізотопного датування акцесорних мінералів.

ШОВНІ ЗОНИ, Украинский щит, СТРУКТУРИ, БУДОВА, ВІК, ЛІНЕАМЕНТИ, КІЛЬЦЕВІ СТРУКТУРИ
Геохімія родовищ золота в зеленокам'яних структурах та зонах протерозойської активізації.

    РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 40 с., 5 розділів, 16 рис., 8 табл., 13 джерел.

Об’єкт дослідження − золотовмісні метасоматити, кислі метавулканіти та метакоматиїти зеленокам’яних структур Середньопридніпровського та Приазовського мегаблоків УЩ.

ЗОЛОТОРУДНА МІНЕРАЛІЗАЦІЯ, САМОРОДНЕ ЗОЛОТО, ПРОБІРНИЙ АНАЛІЗ, АТОМНО-АБСОРБЦІЙНИЙ АНАЛІЗ, ЗОЛОТОВМІСНІ МЕТАСОМАТИТИ, ПОШУКОВІ КРИТЕРІЇ
Природа і механізми наноутворень в силікатах і фосфатах у зв’язку з вирішенням мінералогічних і медико-біологічних проблем.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 126 стор., 47 рис., 9 таблиць, 101 джерело.

Обєкт дослідження – наноструктурні утворення в діоксиді кремнію, абіогенному і біогенному апатиті та цирконі, та хімічні елементи-домішки і парамагнітні центри в мінералах та біомінералах.

СИЛІКАТИ, ФОСФАТИ, ПАРАМАГНІТНІ ЦЕНТРИ, КВАРЦ, ЦИРКОН, АПАТИТ, БІОМІНЕРАЛИ
Дослідження процесів розчинності рідкіснометальних мінералів та розробка методів визначення мікроелементів в асоціаціях гірських порід, воді та ґрунтах.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 141 с., 4 розділи, 25 рис., 36 табл., 109 джерел.

Об’єкт дослідження – рідкісні елементи у гірських породах, мінералах, ґрунтах і природних водах.

Мета  роботи -  дослідження  процесів  розчинності  в  системі «мінерал-розчин»,  що  обумовлюють  входження  хімічних  елементів  до  міграційного циклу зони гіпергенезу та визначення вмісту рідкісних елементів у гірських породах, воді, ґрунтах.  

РОЗЧИННІСТЬ, РІДКІСНІ ЕЛЕМЕНТИ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ФАКТОРИ, ЕНЕРГІЯ ГІББСА, БІОГЕОХІМІЯ, ГІДРОГЕОХІМІЯ
Порівняльний генетично-мінералогічний аналіз рідкісноземельної і цирконієвої мінералізації Волинського та Приазовського блоків Українського щита.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 222 с., 121 рис., 25 табл., 118 джерел.

Об’єкт дослідження – мінерали, пов’язані з ендогенною рідкісноземельною, ітрієвою, цирконієвою мінералізацією Приазовського й Волинського мегаблоків УЩ.

МІНЕРАЛИ-КОНЦЕНТРАТОРИ REE, Y, ГІПЕРСОЛЬВУСНІ СІЄНІТИ, АЗОВСЬКЕ РОДОВИЩЕ, ЯСТРУБЕЦЬКИЙ РУДОПРОЯВ, REE-U-Th РОДОВИЩЕ ДІБРОВА, ФЛЮЇДНІ ВКЛЮЧЕННЯ, ЦИРКОН, ВИСОКОТЕРМОБАРИЧНІ ПОТОКИ СО2 ФЛЮЇДУ
Кристалохімічні критерії утворення і еволюції нанофаз в породоутворюючих мінералах магматичних порід.

РЕФЕРАТ

Отчет о НИР:  179 с.,   75 рис.,  18 табл.,  200 литературных источников.

Объект исследования – собственные и примесные дефекты в реальных кристаллах природных минералов, зарядовые дефекты (электронные и дырочные центры), агрегации дефектов – атомные и атомно-вакансионные кластеры как первичные структурные элементы образования новых кристаллических фаз.

НАНОМИНЕРАЛОГИЯ. ПОРОДООБРАЗУЮЩИЕ МИНЕРАЛЫ. СТРУКТУРНЫЕ И ПРИМЕСНЫЕ ДЕФЕКТЫ И ИХ АГРЕГАЦИИ (КЛАСТЕРЫ) В ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛАХ
Розробка петрологічних та геохімічних критеріїв прогнозування і пошуків ільменітових та апатитових руд.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР:  с. 160,  рис. 18,  табл. 5, - додатки,  джерел - 132.

Об’єкт дослідження - Родовища та рудопрояви апатиту, ільменіту та титаномагнетиту в магматичних та осадово-метаморфічних і метасоматичних поордах Українського щита.

Дослідження проводились в ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України.

Украинский щит, АПАТИТ-ІЛЬМЕНІТОВІ РОДОВИЩА, ФОСФОР, ТИТАН, КРИТЕРІЇ РУДОНОСНОСТІ
Прогнозна оцінка виявлення родовищ рідкісних металів в протерозойських комплексах Українського щита.

РЕФЕРАТ

Обсяг звіту 58 ст, 6 розділів,  2 рисунків, 3 таблиці, кількість посилань 69.

Розглянуто геохімічну спеціалізацію і рудоносність головних типів кристалічних порід Українського щита: лужні магматичні та метасоматичні породи, диференційовані граніти та їх пегматити, Sc-U альбітити.

Метою проведених досліджень було вивчення найбільш інформативних петрологічних, мінералогічних і геохімічних особливостей потенційно рудоносних порід.

Украинский щит, РУДОНОСНІ ЛУЖНІ ПОРОДИ, РІДКІСНОМЕТАЛЕВІ ГРАНІТИ, РІДКІСНІ МЕТАЛИ, РОДОВИЩА TR, Y, ZR
Розробка геохімічних критеріїв прогнозування родовищ рідкісних металів у Кіровоградському блоці УЩ.

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 60 с., 37 рис., 9 табл., 33 джерела.

Об’єкт досліджень - родовища рідкісних металів.

Мета роботи - розробка геохімічних критеріїв прогнозування родовищ рідкісних металів у Кіровоградському блоці УЩ.

Метод дослідження – атомна абсорбція, іон-селективний, ICP-MS.

РІДКІСНІ МЕТАЛИ, РУДОПРОЯВИ, ГЕОХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ, ПРОГНОЗУВАННЯ

Сторінки

Підписатися на Проекти