Проекти

Заголовок Анотація Ключові слова
Форми знаходження важких металів у ґрунтах природних і техногенних ландшафтів України

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 228 с., 4 розділи, 50 рис., 60 табл., 104 джерела.

Об’єкт дослідження – важкі метали у ґрунтах природних і техногенних ландшафтів України.

Мета роботи - дослідження форм знаоходження важких металів у ґрунтах природних і техногенних ландшафтів України.

Методи дослідження - загальний хімічний аналіз; атомно-абсорбційний аналіз; потенціометричний аналіз, ІСР-MS (з використанням МХ-випромінювання при пробопідготовці).

ВАЖКІ МЕТАЛИ, ЗОНА АЕРАЦІЇ, ФОРМИ ЗНАХОДЖЕННЯ, ПОКАЗНИК РУХОМІСТІ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ, ПРИРОДНІ ТА ТЕХНОГЕННО ПОРУШЕНІ ЛАНДШАФТИ, БУФЕРНІСТЬ
Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників із порід України

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 370 с., 120 рис., 70 табл. 138 джерел.

Об’єкт дослідження – алмази, гранати, хромшпінеліди, пікроільменіти, хромдіопсиди, циркони та інші мантійні мінерали із кімберлітів і шліхових ореолів Українського щита.

Мета роботи – встановлення типоморфних особливостей алмазу та його мінералів-супутників із порід Українського щита. Вдосконалення мінералогічних критеріїв прогнозування і пошуків алмазоносних кімберлітів на території України.

Украинский щит, КІМБЕРЛІТ, АЛМАЗ, ПІРОП, ХРОМШПІНЕЛІДИ, ПІКРОІЛЬМЕНІТ, ЦИРКОН, ТИПОМОРФІЗМ, парагенезис., ксеноліт
Геохронологія і геохімія неоархейських магматичних порід Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт по НДР: с. 143, 4 ч., рис. 96, табл. 31, літ. джерел 86.

Об'єкт дослідження – неоархейські магматичні породи Українського щита (УЩ).

Ціль дослідження – пояснення генези неоархейських порід Українського щита, які несуть ознаки магматичного походження.

Методи дослідження – мінералого-геохімічний, ізотопного датування акцесорних мінералів та структурно-парагенетичний.

МАГМАТИЧНІ ПОРОДИ НЕОАРХЕЮ, Украинский щит, Геохронология, геохимия, БУДОВА, СТРУКТУРИ
Критерії визначення вторинних сольових ореолів важких металів природного та техногенного походження

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 125с., 62 рис., 34 табл., 44 джерел.

Об’єкт дослідження – вторинні ореоли розсіювання.

Мета роботи - розробити оптимальний, ефективний і економічно вигідний комплекс геохімічних критеріїв визначення вторинних сольових ореолів важких металів природного та техногенного походження.

Метод дослідження – хімічні, іон-селективні, атомно-абсорбційні, термодинамічного аналізу, метод математичного моделювання.

ВТОРИННІ ОРЕОЛИ РОЗСІЮВАННЯ, ЕЛЕМЕНТИ-ІНДИКАТОРИ, ВАЖКІ МЕТАЛИ, ПРИРОДНІ ОРЕОЛИ, ТЕХНОГЕННІ ОРЕОЛИ, КРИТЕРІЇ РОЗБРАКУВАННЯ
Геохронологія та геохімія асоціацій метаморфічних порід аульської та західноприазовської серій східної частини Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР 104 с., 46 рис., 22 табл., 119 джерел.

Об’єкт дослідження – гнейси, основні кристалосланці та амфіболіти західноприазовської і аульської серій Приазовського та Середньопридніпровського мегаблоків.

Мета роботи – вікове розчленування та визначення геохімічних особливостей і генезису високометаморфізованих порід західноприазовської та аульської серій східної частини Українського щита.

ГНЕЙС, ОСНОВНИЙ КРИСТАЛОСЛАНЕЦЬ, ЦИРКОН, УРАН-СВИНЦЕВИЙ ВІК, ПРИАЗОВСЬКИЙ МЕГАБЛОК, Середньопридніпровський мегаблок, ЗАХІДНОПРИАЗОВСЬКА СЕРІЯ, АУЛЬСЬКА СЕРІЯ, ТОВЩА
Розробка ефективної технології прогнозування кімберлітів та нетрадиційних потенційно алмазоносних глибинних порід в межах Українського щита по ореолам розсіювання їх індикаторних мінералів в теригенних комплексах

РЕФЕРАТ

215 с., 63 рис., 31 табл. 88 джерел.

Об’єкт дослідження – ореоли індикаторних мінералів кімберлітів у теригенних відкладах південно-західної частини Українського щита (УЩ), лужно-ультраосновні породи північно-західної, сублужні габроїди центральної та тоналітові гнейси південно-східної частин УЩ.

КІМБЕРЛІТ, АЛМАЗ, СУПУТНИКИ АЛМАЗУ, ОРЕОЛИ, ШЛІХО-МІНЕРАЛОГІЧНИЙ МЕТОД, ЛУЖНО-УЛЬТРАОСНОВНІ ПОРОДИ, СУБЛУЖНІ ГАБРОЇДИ, ТОНАЛІТИ, Украинский щит
Мінералого-геохімічні закономірності локалізації уранового зруденіння в Інгульському мегаблоці (Український щит)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 69 с., 29 рис., 19 табл., 22 - джерела.

Об’єкт дослідження – кристалічні породи родовищ уран-калієвої та уран-натрієвої формацій докембрійських комплексів Інгульського мегаблоку УЩ.

Мета роботи – розробити мінералого-геохімічні та вікові критерії пошуку уранових родовищ – калій-уранової (K-U) та натрій-уранової (Na-U) формацій в докембрійських комплексах Інгульського мегаблоку Українського щита (УЩ).

УРАН, РОДОВИЩЕ, УРАН-СВИНЦЕВИЙ ІЗОТОПНИЙ МЕТОД, РУБІДІЙ-СТРОНЦІЄВИЙ ІЗОТОПНИЙ МЕТОД.
Розробка мінералого-геохімічних критеріїв локалізації молібден-вольфрамового зруденіння в докембрійських комплексах Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 42 с., 1 рис.,  29 джерел.

Об'єкт досліджень – рудопрояви молібденової і вольфрамової мінералізації в докембрійських комплексах Українського щита.

Мета роботи – розробка мінералого-геохімічних  критеріїв локалізації молібден-вольфрамової мінералізації в породах  Українського щита.

ШЕЄЛІТ, ВОЛЬФРАМІТ, МОЛІБДЕНІТ, ПОЛІТИПІЯ, МІНЕРАЛОГІЯ, геохимия, ПЕТРОГРАФІЯ, МЕТАСОМАТОЗ, РУДОНОСНІСТЬ, КРИТЕРІЇ.
Розробка петрологічних, мінералогічних і геохімічних критеріїв пошуків багатих руд ільменіту в магматичних породах Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР:  с. 66,  рис. 19,  табл. 6, - додатки,  джерел - 43.

Об’єкт дослідження – Магматичні родовища та рудопрояви ільменіту Українського щита.

Дослідження проводились в ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України.

Мета роботи – Виявлення петрологічних, мінералогічних і геохімічних критеріїв пошуків багатих титанових руд в кристалічних породах.

Украинский щит, ІЛЬМЕНІТОВІ РОДОВИЩА, ТИТАН, КРИТЕРІЇ РУДОНОСНОСТІ
Розробка методики кількісного визначення вмісту рідкісних та розсіяних елементів у мінералах і породах на ICP-MS ЕЛЕМЕНТ-2

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР вміщує 127 стр., 24 табл., 10 рис., 57 використаних літературних джерел.

Об’єктом дослідження слугували гірські породи, мінерали, ґрунти, мінеральні води на території України, стандартні зразки гірських порід.

ГІРСЬКІ ПОРОДИ, МІНЕРАЛИ, АНАЛІТИЧНА СХЕМА, РОЗЧИНЕННЯ, ЕЛЕМЕНТ, КИСЛОТА, МХ-ВИПРОМІНЮВАННЯ

Сторінки

Підписатися на Проекти