Проекти

Заголовок Анотація Ключові слова
Аномальні фізичні властивості нанокристалів біогенного магнетиту, локалізованих в тканинах мозку

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 1 книга, 234 сторінки, 123 ілюстрацій, 27 таблиць, 140 посилань.

Об’єкт дослідження – зразки природних оксидів та гідроксидів заліза (магнетит, маггеміт, гематит, гетит та ін.), зразки синтетичних (близьких за складом і структурою до біогенних, синтезованих за різними технологіями) наночастинок магнетиту та зразки біологічних тканин, що містять магнітовпорядковані  наночастинки оксидів/гідроксидів заліза.

Синтетичний наномагнетит, Біогенний наномагнетит, феромагнітний резонанс, нанокристали, аномальні динамічні ефекти
Розробка принципово нових способів перетворення слабомагнітних мінералів (гематит, гетит) у сильно магнітні мінерали (магнетит, маггеміт) для підвищення ефективності збагачення окислених кварцитів

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 1 книга, 91 сторінка, 42 ілюстрації, 23 таблиці, 19 посилань.

Об’єкт дослідження – колекція зразків гетитових та гематитових руд з родовищ Криворізького гірничорудного регіону .

магнітні властивості, фазові перетворення, ОКСИДИ ТА ГІДРОКСИДИ ЗАЛІЗА, Магнетит, МАГГЕМІТ, гематит, ГЕТИТ
Закономірності локалізації сингенетичного та епігенетичного зруденіння золота і платинових металів в ранньодокембрійських вуглецевих формаціях Криворізької та Західно-Інгулецької зон Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 186 стор., 36 рис., 39 табл.,  305 джерел.

У звіті репрезентовано результати проведених систематичних досліджень особливостей розподілу благородних металів в опорних розрізах ранньодокембрійських метаморфічних формацій Криворізької та Західно-Інгулецької структур Українського щита, до яких тяжіють багаточисленні геохімічні аномалії та рудопрояви  Mo, U, V, Zn, Cu, Au, Ag.

КРИВОРІЖЖЯ, ВУГЛЕЦЕВІ, ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙ, ЗРУДЕНІННЯ, БЛАГОРОДНІ МЕТАЛИ, метасоматити
Оцінка рудопроявів та родовищ флюориту Українського щита як комплексної сировини

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 62 с., 24 рис., 12 табл., 26 джерел.

Об’єкт дослідження – флюорит рудопроявів та родовищ Українського щита (УЩ), як комплексної сировини.

Мета роботи – розробити оптимальний, ефективний і економічно вигідний комплекс критеріїв оцінки рудопроявів та родовищ флюориту УЩ, як комплексної сировини.

РУДОПРОЯВИ, ФЛЮОРИТ, КОМПЛЕКСНА СИРОВИНА, РІДКІСНІ ЕЛЕМЕНТИ
Застосування грід-технологій для дослідження радіаційно-стимульованих процесів, фазових перетворень і ізоморфних заміщень в мінеральних структурах у зв’язку з вирішенням задач нано- та радіаційної мінералогії

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 62 стор., 26 рис., 14 таблиць, 42 джерела.

Обєкти дослідження – пошкодження структури циркону, що виникають в результаті авторадіації, і розподіл структурних дефектів в карбонатфторапатиті (КФАП).

МД-МОДЕЛЮВАННЯ, НАПІВЕМПІРИЧНІ АТОМНІ ПОТЕНЦІАЛИ, РАДІАЦІЙНІ ПОШКОДЖЕННЯ, СТРУКТУРНІ ДЕФЕКТИ, ЦИРКОН, АПАТИТ, GULP
Закономірності розміщення рудопроявів сульфідного нікелю та міді в геологічних формаціях України

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 210 с., 59 рис., 32 табл., 238 джерел.

Об'єкт дослідження – рудопрояви сульфідного нікелю й міді в Україні.

Мета роботи – дослідити геологічне положення, мінералогію та геохімію, і встановити закономірності  розміщення  рудопроявів  сульфідного  нікелю  та  міді  в  різних  геологічних формаціях на території України.

МІДЬ, НІКЕЛЬ, СУЛЬФІДИ, РУДА, РОЗПОДІЛ МІНЕРАЛІВ, ЛОКАЛІЗАЦІЯ ЗРУДЕНІННЯ, РУДОУТВОРЕННЯ
Мінералогія і генезис рідкісноземельної мінералізації анадольського типу (Приазов’я)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 82 с., 37 рис., 4 табл., 43 літературних джерела.

Об’єкт дослідження – мінерали, що складають рідкісноземельний Анадольський рудопрояв, особливості їх поширення, будови, структури, хімічного складу, флюїдних включень.

Ціль роботи – визначити особливості мінерального складу руди, хімічного складу мінералів-концентраторів рідкісноземельних елементів і супутніх елементів, відтворити умови формування Анадольського рудопрояву.

АНАДОЛЬСЬКИЙ РУДОПРОЯВ, АЛАНІТ, РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ, МІНЕРАЛИ-КОНЦЕНТРАТОРИ, ФЛЮЇДНІ ВКЛЮЧЕННЯ, ТЕМПЕРАТУРА, ТИСК, ГАЗОВІ ПРОДУКТИ ПІРОЛІЗУ
Петрологія, тектоногенез і датування палеопротерозойського гранітного магматизму та лужного метасоматозу Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 226 с.,  111 рис.,  40 табл., 175 джерел.

Об'єкт дослідження – палеопротерозойські гранітоїди та метасоматити Українського щита (УЩ).

Мета роботи – вирішення проблем петрохімії й механізму гранітизації палеопротерозойських комплексів, а також віку, природи та палеотектонічного режиму палеопротерозойського лужного метасоматозу й уранового зруденіння УЩ.

ГРАНІТИ, палеопротерозой., Украинский щит, NA-МЕТАСОМАТОЗ, УРАНОВІ РУДИ, ДАТУВАННЯ, ПЕТРОЛОГІЯ, ГРАНІТИЗАЦІЯ, РУДОУТВОРЕННЯ, ПАЛЕОТЕКТОНІЧНА ПОЗИЦІЯ.
Вплив кристалохімічних особливостей, температури та тиску на ізоморфізм елементів групи заліза в породоутворювальних мінералах магматичного і метаморфічного походження

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 253 с., 111 рис., 39 табл., 285 джерел.

Об’єкт дослідження – іони перехідних металів в природних силікатах і оксидах магматичного і метаморфічного генезису, а також їх штучних аналогах.

Мета роботи – вивчення особливостей ізоморфного входження іонів перехідних металів в структуру мінералів.

изоморфизм, ПЕРЕХІДНІ МЕТАЛИ, ПОРОДОУТВОРЮЮЧІ СИЛІКАТИ, ТЕМПЕРАТУРА, ТИСК
Геохімія, мінералогія та вік торій-уранового зруденіння докембрію Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 358 с., 80 рис., 57 табл.,  20 джерел.

Об'єкт досліджень – рудопрояви рідкісноземельно-уран-торієвої мінералізації в докембрійських комплексах Українського щита (УЩ). 

Мета роботи – геохімія, мінералогія та вік торій-уранового зруденіння докембрію УЩ.

Методи досліджень – рудномінералогічні, петрографічні, мікрорентгеноспенктральні, електронномікроскопічні, масспектрометричні та геохімічні.

РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ, ТОРІЙ, УРАН, МОЛІБДЕН, ВІСМУТ, МІНЕРАЛОГІЯ, геохимия, ПЕТРОГРАФІЯ, ВІК, ГРАНІТИ, ПЕГМАТИТИ, АПЛІТИ, РУДОНОСНІ МЕТАСОМАТИТИ

Сторінки

Підписатися на Проекти