Проекти

Заголовок Анотація Ключові слова
Мінералогічні критерії умов утворення та еволюції метеоритної речовини

РЕФЕРАТ

Об’єкти дослідження – метеорити.

Мета роботи – вивчення фізико-хімічних процесів утворення та еволюції мінеральної речовини в доакреційний і в акреційний періоди розвитку протопланетної газо-пилової туманності, в материнських тілах метеоритів, а також в метеоритах на земній поверхні. Методи дослідження – оптично- та електронно-мікроскопічні, енергодисперсійний, рентгеноспектральний, рентгеноструктурний, мессбауерівська спектроскопія.

метеорити, хондрит, паласити, протопланетна туманність, первісна речовина, пилова компонента, МІНЕРАЛИ, вивітрювання
Генезис уранових родовищ із центральної частини Українського щита

 

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 137 с., 59 рис., 46 табл.,  134 джерел.

Объект досліджень – рудопрояви і родовища калій- і натрій-уранової формацій в докембрійських комплексах  центральної частини Українського щита (УЩ).

Мета роботи – геохімія, мінералогія та вік  уранового зруденіння в докембрійських комплексах УЩ.

РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ, ТОРІЙ, УРАН, МОЛІБДЕН, Ванадій, калій-уранова формація, НАТРІЙ-УРАНОВА ФОРМАЦІЯ, МІНЕРАЛОГІЯ, геохімія, ПЕТРОГРАФІЯ, ВІК, КРЕМНІЄВО-КАЛІЄВІ МЕТАСОМАТИТИ, НАТРІЄВІ ЛУЖНІ МЕТАСОМАТИТИ.
Закономірності перетворення структури і магнітних характеристик оксидів і оксігідроксидів заліза як основа для вирішення мінералогічних, матеріалознавчих і технологічних проблем

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 1 книга, 48 сторінок, 46 ілюстрацій, 5 таблиць, 15 посилань.

 

Мета роботи: Метою проекту є експериментальне вивчення і теоретичний аналіз закономірностей і механізмів перетворення кристалічної структури і магнітних властивостей залізистих оксидів і оксигідроксидів під впливом зовнішніх факторів.

КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА, магнітні властивості, фазові перетворення, ОКСИДИ ТА ГІДРОКСИДИ ЗАЛІЗА, Магнетит, МАГГЕМІТ, гематит, ГЕТИТ
СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ ІНСТИТУТІВ ВІДДІЛЕННЯ НАУК ПРО ЗЕМЛЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ДЛЯ РОЗВИТКУ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 73 с., 6  рис., 2 табл.,  4 джерела, 6 додатків.

Мета проекту – створення цілісного, достовірного та актуального інформаційного простору Відділення наук про Землю НАН України у вигляді дворівневої системи із забезпеченням відповідних рівнів інформаційної безпеки: 1) рівень установи – інтегрована система збору інформації з різних структурних підрозділів інституту, включаючи наукову інформацію та кадровий склад; 2) рівень відділення – агрегація інформації з систем інститутів.

В рамках виконання проекту створено

МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ВЗАЄМОДІЯ, ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРОСТІР, ВЕБ-ПОРТАЛ, МАСШТАБОВАНЕ СХОВИЩЕ, АГРЕГУВАННЯ ДАНИХ, СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНТЕНТОМ.
Створення діючих установок для омагнічування слабомагнітних окиснених залізних руд і відходів гірничо-збагачувальних комбінатів та визначення оптимальних режимів омагнічування, в зв’язку з удосконаленням технологій виробництва залізорудних концентратів з

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 1 книга, 85 сторінок, 31 ілюстрація, 8 таблиць, 64 посилань.

Об’єкт дослідження – колекція зразків гетитових та гематитових руд, зразки синтетичних оксидів та гідроксидів заліза .

Кристалохімія, генетичні особливості та типоморфізм породоутворюючих і рудних мінералів лужних порід Приазов’я

Реферат

Звіт про НДР: 261 с., 131 рис., 12 табл., 263 джерел.

 Об’єкт дослідження – кристалохімічні особливості та спектроскопія породотворних і рудних мінералів лужних порід Приазов’я у їх зв’язку з фізико-хімічними умовами утворення.

Мета роботи – вивчення закономірностей утворення мінеральних асоціацій, хімічного складу та структурних особливостей окремих мінералів лужних порід Приазов’я.

мінерали лужних порід, кристалохімія, ізоморфізм, оптична спектроскопія, люмінесценція, рідкісноземельні метали, РТ-умови генезису
Петрологія і рудоносність гранітів та апогранітоїдних метасоматитів Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 50 сторінок, 6 ілюстрацій, 12 таблиць, 23 посилання.

Об’єкт дослідження – граніти та апогранітоїдні метасоматити Українського щита.

Мета роботи – розробка критеріїв рудоносності гранітів та апогранітоїдних метасоматитів, можливий прогноз пошуків корисних копалин (рідкісні метали) на основі детального дослідження речовинного складу гранітів, відомих та нових проявів метасоматитів за допомогою різних методів.

РІДКІСНОМЕТАЛЕВІ ГРАНІТИ, апогранітоїдні метасоматити, феніти, Український щит
Еколого-геохімічна оцінка ґрунтового покриву промислово-міських агломерацій України

Реферат

Звіт про НДР: 125 с., 39 рис., 26 табл., 75 джерел.

Об’єкт дослідження – важкі метали у ґрунтовому покриві промислово-міських агломерацій України.

Мета роботи – встановлення особливостей розподілу важких металів у ґрунтах міст України різних ландшафтно-геохімічних зон, що зазнають техногенного навантаження.

ВАЖКІ МЕТАЛИ, ґрунти, природні води, ФОРМИ ЗНАХОДЖЕННЯ, ПРИРОДНІ ТА ТЕХНОГЕННО ПОРУШЕНІ ЛАНДШАФТИ
Дослідження радіаційно-стимульованих процесів в цирконі в зв’язку з вирішенням проблем геохронології та пошуком рідкісноземельних елементів

РЕФЕРАТ

 

Звіт по НДР: 74 стор., 31 рис., 16 табл.,  68  джерел

Об'єкти дослідження – пошкодження структури циркону, що виникає в результаті авторадіації, і розподіл в цирконі рідкісноземельних елементів.

радіаційна мінералогія, наномінералогія, комп’ютерне моделювання структури, ізоморфний циркон
Щелочные метасоматиты Приазовья и Прибайкалья и их рудоносность

Реферат

 

Обьем отчета – 87 с, количество разделов – 9, рисунков – 26, таблиц – 10, приложения - 3.

Обьект исследований: проявления щелочных метасоматитов Восточного Приазовья.

Цель работы: детальные петрографические, минералогические, геохимические исследования щелочных метасоматитов Приазовья.

щелочные метасоматиты, редкоземельные минералы, новые минералы, хлораннит, Приазовье, Украинский щит

Сторінки

Підписатися на Проекти