Проекти

Заголовок Анотація Ключові слова
Рудоносність гіперсольвусних сієнітових інтрузій як перспективних рідкіснометальних об’єктів на Українському щиті

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 102 с., 72 рис., 12 табл., 49 джерел.

Об’єкт дослідження – сієнітові масиви Українського щита: Яструбецький, Давидківський, Великовисківський, Азовський.

Мета роботи – зробити висновок про перспективу рудоносності Давидківського, Великовисківського і Яструбецького сієнітових масивів, порівнявши їхні мінералогічні особливості з такими для Азовського сієнітового штоку.

бритоліт, АЛАНІТ, ЦИРКОН, чевкініт, ФЛЮОРИТ, ліквація, розплав, дифференциаия
Геохімічні критерії виділення зон екологічного ризику території України

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 160с., 84 рис., 41 табл., 73 джерел

Об’єкт дослідження – зони екологічного ризику території України.

Мета роботи – встановити геохімічні критерії виділення зон екологічного ризику території України.

Методи дослідження – комплекс аналітичних методів: хімічний, спектральний, атомної абсорбції, іон-селективний, ICP-MS та інші. Для визначення основних форм міграції хімічних елементів - термодинамічні розрахунки та результати експериментальних робіт.

зони екологічного ризику, ЕЛЕМЕНТИ-ІНДИКАТОРИ, фоновий і аномальний вміст, ГЕОХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ
Геохімія рідкісноземельних елементів в цирконах та монацитах із гранітоїдів Українського щита (за даними ICP-MS)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР вміщує 144 стр., 19 табл., 32 рис., 54 використаних літературних джерел.

Об’єктом дослідження слугували гірські породи, мінерали на території Українського щита, стандартні зразки гірських порід.

ГІРСЬКІ ПОРОДИ, МІНЕРАЛИ, АНАЛІТИЧНА СХЕМА, РОЗЧИНЕННЯ, ЕЛЕМЕНТ, КИСЛОТА, mx-випромінювання.
Критерії локалізації уран-рідкісноземельно-торієвої мінералізації центральної і західної частин Українського щита

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 86 с., 44 рис., 61 табл., 19 джерел.

Об’єкт досліджень – рудопрояви і родовища калій-уранової формацій в докембрійських комплексах центральної і західної частини Українського щита (УЩ).

Мета роботи – розробити мінералого-геохімічні та вікові критерії пошуку уран-рідкісноземельно-торієвих родовищ в докембрійських комплексах центральної та західної частини УЩ.

РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ, ТОРІЙ, УРАН, МОЛІБДЕН, ВІСМУТ, мінералогя, геохімія, ПЕТРОГРАФІЯ, ВІК, Граніт, ПЕГМАТИТИ, АПЛІТИ, РУДОНОСНІ МЕТАСОМАТИТИ
Розробка геохімічних критеріїв пошуків золота в корах вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона і прилеглі території)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 139с., 59 рис., 29 табл., 54 джерел

Об’єкт дослідження – золотоносні кори вивітрювання.

Мета роботи – розробити геохімічні критерії пошуків золота в корах вивітрювання кристалічного фундаменту Українського щита (Брусилівська шовна зона і прилеглі території).

Методи дослідження – хімічні, іон-селективні, атомно-абсорбційні, термодинамічного аналізу, математичного моделювання та інш.

золото, ЕЛЕМЕНТИ-ІНДИКАТОРИ, фоновий і аномальний вміст, кора вивітрювання, ГЕОХІМІЧНІ КРИТЕРІЇ
Локальний прогноз і критерії виділення потенційно алмазоносних порід у межах північно-західної частини Українського щита

Реферат

Звіт по НДР: 125 с., 29 рис., 13 табл., 64 джерел.

Об'єкти досліджень – Супутники алмазу з теригенних відкладів і лужно-ультраосновних порід, геохронологія палеопротерозойських порід і розломна тектоніка Новоград-Волинського блока.

Мета роботи – Локалізація ділянок для пошуків кімберлітів і лужно-ультраосновних порід.

Методи дослідження – мінералогічні, ізотопно-геохімічні, локальні рентгеноспектральні.

СУПУТНИКИ АЛМАЗУ, теригенні відклади, ЛУЖНО-УЛЬТРАОСНОВНІ ПОРОДИ, глибинні розломи, Новоград-волинський блок, Український щит
Геолого-геофізичний прогноз перспективних площ у межах Східного Приазов`я (рідкісні і рідкісноземельні елементи) та Кіровоградського геоблока (благородні і радіоактивні метали

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 62 с., 25 рис., 36 джерел.

Об'єкт дослідження – зони проявлення лужного метасоматозу в Східному Приазов’ї та зони проявлення метасоматозу в Кіровоградському мегаблоці як об’єкти для пошуків корисних копалин.

МЕТАСОМАТОЗ, МАГНІТОТЕЛУРИЧНЕ ЗОНДУВАННЯ, ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ, ПРОГНОЗ, ЗРУДЕНІННЯ, рудопрояв
Мінералого-петрографічні критерії локалізації рідкісноземельної мінералізації в Приазовському мегаблоці Українського щита

Реферат

Звіт про НДР:  с. 103,  рис. 29,  табл. 7, додатки - 3,  джерел - 80.

Об’єкт дослідження – Магматичні родовища та рудопрояви ільменіту Українського щита.

Дослідження проводились в ІГМР ім. М.П. Семененка НАН України.

Український щит, Приазовський блок, РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ, КРИТЕРІЇ РУДОНОСНОСТІ
Вивчення природи перетворення слабомагнітних окисидів/оксигідроксидів заліза в сильномагнітні оксиди під дією зовнішніх впливів для удосконалення технологій переробки природної та техногенної мінеральної сировини

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 1 книга, 55 сторінок, 31 ілюстрація, 10 таблиць, 33 посилання.

Об’єкт дослідження – колекція зразків залізних руд з Криворізького та Керченського залізорудних регіонів, а також синтетичні оксиди та гідроксиди заліза .

КРИСТАЛІЧНА СТРУКТУРА, магнітні властивості, фазові перетворення, Оксиди і гідроксиди заліза, Магнетит, гематит, ГЕТИТ, лепідокрокіт
Розробка нових методів та створення комплексу лабораторного обладнання для виробництва залізорудних концентратів з бідних окислених залізних руд з використанням омагнічування руд та наступної сепарації рудних і нерудних мінералів за допомогою магнітних ви

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 1 книга, 86 сторінок, 31 ілюстрація, 22 таблиці, 43 посилання.

Об’єкт дослідження – колекція зразків гематитових руд Криворіжжя, зразки з хвостосховища шахти «Северная» ім. В.А. Валявко .

магнітні властивості, фазові перетворення, оксиди заліза, Магнетит, гематит

Сторінки

Підписатися на Проекти