Проекти

Заголовок Анотація Ключові слова
Геохімія важких металів у об'єктах довкілля техногенно забруднених територій України

реферат

Звіт про НДР: 66 с., 6 розділів, 11 рис., 9 табл., 51 посилання.

Об’єкт дослідження – важкі метали у ґрунтах та ґрунтовому профілі територій, що перебувають під впливом чорної металургії, хімічної промисловості та на умовно чистих територіях.

Мета роботи - визначення закономірностей розподілу важких металів у об'єктах довкілля техногенно забруднених територій України та їх еколого-геохімічна оцінка.

ВАЖКІ МЕТАЛИ, ґрунти, чорна металургія, ґрунтовий профіль, ФОРМИ ЗНАХОДЖЕННЯ, магнітна сприйнятливість
Створення геолого-геофізичних моделей регіональних зон метасоматозу в межах Українського щита для пошуків рудопроявів корисних копалин

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 118 с., 58 рис., 1 додаток, 36 джерел.

Об'єкт дослідження – регіональні і локальні прояви метасоматозу Українського щита, перспективні на пошуки ендогеного зруденіння.

Мета роботи:

– на основі побудованих геоелектричних моделей розробка геологічних і геофізичних критеріїв пошуку рудних корисних копалин і здійснення прогнозу зруденіння в зонах метасоматозу;

лужний метасоматоз, МАГНІТОТЕЛУРИЧНЕ ЗОНДУВАННЯ, ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ, ПРОГНОЗ, ЗРУДЕНІННЯ
Геохімічні закономірності розподілу мікроелементів в об’єктах навколишнього середовища м. Києва

реферат

 

Звіт про НДР: 174 с., 5 розділів, 31 таблиця, 34 рисунки, 101 посилання.

Об’єкт дослідження: ґрунтові відклади, підземні і поверхневі води, донні відклади водойм Києва.

Ціль роботи – дослідити закономірності розподілу мікроелементів в об’єктах довкілля навколишнього середовища Київської міської агломерації.

ВАЖКІ МЕТАЛИ, урбогеохімія, ГІДРОГЕОХІМІЯ, техногенні геохімічні аномалії, геохімічна асоціаціація, природні води, сумарний показник забруднення, біогеохімічний показник
Структура і фізико-хімічні властивості мінералів біогенного походження у порівнянні з їхніми природними абіогенними аналогами

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 1 книга, 135 сторінок, 45 ілюстрацій, 19 таблиці, 91 посилання.

Об’єкти дослідження – біогенні, синтетичні і абіогенні апатити різних складу і структури.

АПАТИТ, ізоморфні заміщення, ядерный магнитный резонанс, електронний парамагнітний резонанс, рентгенофазовий аналіз
Генетичні особливості мінералів нетипових ендогенних рідкіснометальних родовищ і рудопроявів на Українському щиті

 РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 277 с., 86 рис., 34 табл., 183 джерела.

бритоліт, АПАТИТ, петаліт, гентгельвін, REE, CO2-флюїд
Створення аналогів напівпромислових установок для виробництва високо кондиційних концентратів для металургійної промисловості з техногенної залізорудної сировини

РЕФЕРАТ

 

Звіт про НДР: 1 книга, 83 сторінки, 23 ілюстрації, 5 таблиць, 26 посилань.

Об’єкт дослідження – колекція проб залізних руд різного типу .

магнітні властивості, фазові перетворення, оксиди заліза, Магнетит, гематит, магнітна сепарація
Закономірності синтезу магнетиту з гематиту або гетиту, локалізованих в залізних рудах, під впливом різних відновників

РЕФЕРАТ

 

Звіт по НДР:   64  стор.,  25  рис.,  10  табл.,  26  джерел

Об'єкти дослідження – перетворення слабомагнітних мінералів в сильно магнітний магнетит за допомогою різних енерго- та матеріалозберігаючих способів.

ЗАЛІЗОВМІСНІ МІНЕРАЛИ, фазові перетворення, наномагнетит, рентгенофазовий аналіз, термомагнітні дослідження
Ізоморфні та неізоморфні домішки і радіаційно-стимульовані процеси в нанорозмірних фрагментах мінеральних структур в зв’язку з вирішенням екологічних та мінералогічних проблем, пов’язаних з корисними копалинами

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 1 книга, 86 сторінок, 31 ілюстрацій, 10 таблиць, 32 посилань.

Об’єкти дослідження – лужні польові шпати і плагіоклази (60 зразків) Клинцівського рудовиявлення золота внутрішньоблокової Кіровоградської зони розломів, польові шпати і кварц золотоносних родовищ України і інших регіонів, ураноносні альбіти (30 зразків) Ватутинського родовища УЩ.

польові шпати, ядерный магнитный резонанс, електронний парамагнітний резонанс, золото, УРАН, корисні копалини
Встановлення областей живлення золото- і алмазоносним матеріалом метаосадових порід Білокоровицької структури Українського щита на основі вивчення алмазу, самородного золота та супутніх матеріалів

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 148 с., 50 рис., 18 табл., 98 джерел.

Об’єкт дослідження – самородне золото, алмаз, гранати, хромшпінеліди, пікроільменіти, хромдіопсиди, циркони та інші мантійні і корові мінерали із протерозойських конгломератів і пісковиків Білокоровицької структури Волинського мегаблока Українського щита.

Мета роботи – визначення геолого-генетичних типів корінних джерел для розсипів золота і алмазу, пов'язаних з конгломератами і пісковиками білокоровицької світи та прогноз областей їх знаходження.

САМОРОДНЕ ЗОЛОТО, АЛМАЗ, супутні мінерали, конгломерати, ПІСКОВИКИ, білокоровиціка структура, ВОЛИНСЬКИЙ МЕГАБЛОК, Український щит
Торієва мінералізація в докембрійських комплексах УЩ; мінералогія, геохімія

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 70 с., 36 рис., 42 табл., 20 джерел.

Об’єкт досліджень – рудопрояви і родовища торієвої мінералізації в докембрійських комплексах Українського щита (УЩ).

Мета роботи – мінералогія, геохімія та час формування торієвої мінералізації в різноформаційних комплексах докембрію УЩ.

Методи досліджень – геохронологічні (уран-свинцевий метод по монациту), геохімічні, мінералогічні, петрографічні, мікрорентгеноспенктральні, електронномікроскопічні та польові спостереження.

ТОРІЙ, УРАН, РІДКІСНОЗЕМЕЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ, МОЛІБДЕН, ВІСМУТ, МІНЕРАЛОГІЯ, геохімія, ВІК, АПЛІТО-ПЕГИАТОЇДНІ ГРАНІТИ, ПЕГМАТИТИ, РУДОНОСНІ МЕТАСОМАТИТИ

Сторінки

Підписатися на Проекти