Ta-Nb мінералізація в лужних породах Східного Приазов’я (Україна)

Кривдік С.Г., Шаригін В.В., Дубина О.В., Моргун В.Г., Томурко Л.Л.

Наведено результати мікрозондового дослідження мінералів Nb і Та у лужних магматичних і метасоматичних породах Східного Приазов’я. В Октябрському масиві досліджено мінерали надгрупи пірохлору в біотит-егіринових дайкових мікрофойяїтах, агпаїтових фонолітах і маріуполітах. У лужних метасоматитах (фенітах) сіл Дмитрівка і Хлібодарівка, а також балки Калмицька (притока р. Кальміус) мінерали групи пірохлору є також головними мінералами Nb і Та, підпорядковане значення мають колумбіт і фергусоніт-(Y). У мінералах групи пірохлору переважає власне пірохлор із низьким або помірним вмістом Ta, RЕЕ, Y, Zr, U, Th, Pb, але порівняно часто трапляються різновиди з високим вмістом цих елементів (Ta2О5 до 13—24 %), RЕЕ2О3 (до 13—30), Y2О3 (до 7—15), ZrО2 (до 12), UО2 (до 14), ThО2 (до 10), PbО (до 15—33 %). Переважання мінералів групи пірохлору над іншими ніобатами пояснюється  високою  лужністю  вмісних порід. Значна  частина Nb  ізоморфно  входить  у  титанові  та  титанвмісні силікати та оксиди (%):  ільменіт (до 6), рутил (до 10,7), псевдорутил (до 13), баотит (до 7—18), цирконоліт-(Y)  (до 8), куплетськіт (до 5—8).

 

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

39