2014, том 36, № 3

ЗМІСТ

Журнал: 

Nid Заголовок Автори (співробітники) Автори Сторінка
3700 Едуарду Яковичу Жовинському — 80! Крюченко Наталія Олегівна, Кураєва Ірина Володимирівна Крюченко Н.О., Кураєва І.В. 3
3701 Основы поисковой и экологической геохимии Жовинський Едуард Якович, Крюченко Наталія Олегівна Жовинский Э.Я., Крюченко Н.О. 7
3702 Современное состояние и основные проблемы экологической геохимии в Украине Кураєва Ірина Володимирівна Кураева И.В. 12
3703 Хімічне зв’язування брому органічними речовинами із природних вод (фізико-хімічний аналіз) Кушнір С.В., Кость М.В., Паньків Р.П. 21
3704 Ізотопний склад вуглецю та кисню жильних карбонатів зони Рахівсько-Тисенського розлому Українських Карпат Кріль С.Я. 30
3705 Возраст и геохимические особенности метабазитов Западного Приазовья . Артеменко Геннадій Володимирович, Самборська Ірина Анатоліївна Артеменко Г.В., Бибикова Е.В., Самборская И.А., Стеценко М.Е. 40
3706 Пиропы из терригенных отложений бассейна верхнего течения р. Днестр и их вероятные коренные источники Цимбал Юрій Степанович, Цимбал Степан Миколайович Цымбал Ю.С., Цымбал С.Н. 52
3707 Сульфиды в ударно-расплавленных породах Болтышской импактной структуры Гуров Е.П., Пермяков В.В. 76
3708 Мінералогічні особливості залізних руд Криворізького басейну у світлі збільшення їх кондиційних запасів Беспояско Е.О. 86
3709 Перетворення природних оксидів та гідроксидів заліза з антиферомагнітною структурою в феримагнітні оксиди заліза термічним відновленням іонів заліза крохмалем Пономаренко Олександр Миколайович, Іваницький Володимир Павлович, Брик Олександр Борисович, Дудченко Наталія Олександрівна Пономаренко О.М., Іваницький В.П., Брик О.Б., Дудченко Н.О., Польшин Е.В. 92

Сторінки