2012, том 34, № 4

ЗМІСТ

Мінералогiя
ПАВЛИШИН В.І. Внесок академіка Євгена Лазаренка в мінералогію України . . .. . 5
МАТКОВСЬКИЙ О.І. Питання мінералогічної номенклатури, термінології і класифікації в працях Є.К. Лазаренка . . . 10
КВАСНИЦЯ В.М., КВАСНИЦЯ І.В. Нарис з мінералогічної кристалографії самородних металів України . . .. .15
СЕМЕНЕНКО В.П., ГІРІЧ А.Л., КИЧАНЬ Н.В., ШКУРЕНКО К.О. Особливості мінералогії та походження вуглистого ксеноліту AL1 у хондриті Allende (CV 3) . . . . .25
ВОЗНЯК Д.К., БЕЛЬСЬКИЙ В.М., ОСТАПЕНКО С.С. Індикаторне значення вторинних флюїдних включень з проміжною мінеральною фазою у кварці . . . . . . . . . . . . . . . .34
ВАЛЬТЕР А.А., ІВАКІН Г.Ю., ЧМІЛЬ Л.В., АНДРЄЄВ О.В., ПИСАНСЬКИЙ А.І., КУЗНЄЦОВ В.М. Мінералогічні дані про природу кераміки давнього Києва . . . . . . . 41
Петрологiя
ШУМЛЯНСЬКИЙ Л.В. Еволюція вендського трапового магматизму Волині . . . . . 50
Історія науки. До 150-річчя від дня народження В.І. Вернадського
Наукова спадщина Вернадського в епістолярному жанрі. 3. В.І. Вернадський про методологію пізнання, методи і методики досліджень . . . . . 69
Дискусії, критика, бібліографія
КУЛЬЧИЦЬКА Г., ЧЕРНИШ Д. Проблеми української мінералогічної термінології. . . 78
НАУМКО И.М., БРАТУСЬ М.Д. Очень нужные и полезные книги (рецензия на книги об алмазах) . . . . . 83
Хроніка
БЕЛЬСЬКИЙ В., ГАЛАБУРДА Ю. Сьомі наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка "Розвиток ідей Є.К. Лазаренка в сучасній мінералогії " (до 100-річчя від дня народження) . . . . . 88
КУЛЬЧИЦЬКА Г. ХV Всеросійська конференція з термобарогеохімії та проблеми української мінерало- флюїдології . . . . . 94
Международная научная алмазная конференция . . . . . 96
БОНДАРЕНКО Г.М., ДЕМЧЕНКО Л.В. К 85-летию Эмлена Владимировича СОБОТОВИЧА. . . . . . . .97
Памяти академика РАН Николая павловича ЮШКИНА. . . . . 103
ШАТАЛОВ Н.Н., ПОТАПЧУК И.С. Памяти Учителя  - Ивана Ильича ЧЕБАНЕНКО. . . . . . 106
Зміст журналу за 2012 р. . . . . . 109
Contents of the journal for 2012. . . . . . 111
Наші автори. . . . . . 3-я стор. обкл.   
 

Журнал: 

Nid Заголовок Автори (співробітники) Автори Сторінка
3773 Проблеми української мінералогічної термінології Кульчецька Ганна Олександрівна, Черниш Дарія Сергіївна Кульчицька Г, Черниш Д. 78
3331 Очень нужные и полезные книги (рецензия на книги об алмазах) И.М. Наумко, М.Д. Братусь 83
3772 Сьомі наукові читання імені академіка Євгена Лазаренка "Розвиток ідей Є.К. Лазаренка в сучасній мінералогії " (до 100-річчя від дня народження) Бельський Володимир Миколайович, Галабурда Юрій Андронович Бельський В.М., Галабурда Ю.А. 88
3774 ХV Всеросійська конференція з термобарогеохімії та проблеми української мінералофлюїдології Кульчецька Ганна Олександрівна Кульчицька Г. 94
3334 Международная научная алмазная конференция 96
3335 К 85-летию Эмлена Владимировича Соботовича Г.Н. Бондаренко, Л.В. Демченко 97
3336 Памяти академика РАН Николая Павловича Юшкина 103
3337 Памяти Учителя — академика Ивана Ильича Чебаненко Н.Н. Шаталов, И.С. Потапчук 106
3338 Зміст журналу за 2012 р. 109
3478 Contents of the Journal for 2012 111

Сторінки