2012, том 34, № 1

ЗМІСТ

Мінералогiя
URUSOV V.S., LEONENKO E.V. Atomistic Computer Simulation of ABO3 (A = Ca; B = Zr, Ti, Sn) Perovskites: Crystal Structure, Intrinsic Point Defects and Dopant Formation . . . . . 3
ЛУПАШКО Т.Н., ИЛЬЧЕНКО Е.А., ДЕРСКИЙ Л.С., КАЛИНИЧЕНКО А.М., БАГМУТ Н.Н., ЩЕРБАК Д.Н. Преобразование структуры циркона в процессе формирования редкометалльных метасоматитов Желтореченского месторождения, Украинский щит (по данным люминесценции и спектроскопии) . . . . . 12
ВИШНЕВСЬКИЙ О.А., ПАВЛЮК О.В., ПАВЛЮК В.М. Піропи із середньосарматських відкладів Верхнього Побужжя (Україна) . . . . . 25
ИВАНИЦКИЙ В.П., БРИК А.Б., ДУДЧЕНКО Н.А., ПОЛЬШИН Э.В., КАЛИНИЧЕНКО Е.А., КАРДАНЕЦ Ю.В. Мессбауэровская спектроскопия искусственных магнитоупорядоченных наночастиц . . . . . 35
БРИК А.Б., ЛАРИКОВ А.Л. Использование алюминийсодержащих нанокластеров для оценки качества кварцевого пьезосырья . . . . .48
Геохімiя
ШУМЛЯНСЬКИЙ Л.В. Ізотопна геохімія гранітного "валуна" із псевдоконгломерату тетерівської серії (північно-західна частина Українського щита) . . . . . 54
КУРИЛО С.І., СТЕПАНЮК Л.М., БОБРОВ О.Б., ПОНОМАРЕНКО О.М., ДОВБУШ Т.І., СУКАЧ В.В. Уран-свинцевий ізотопний вік монациту із двослюдяного граніту Мокромосковського масиву . . . . . 63
АРТЕМЕНКО Г.В., ШВАЙКА И.А., ДЕМЕДЮК В.В., ДОВБУШ Т.И., ВЫСОЦКИЙ А.Б. Возраст и генезис метаморфических пород драгунской толщи в западной части Белоцерковской структуры (Приазовский мегаблок) . . . . . 69
Корисні копалини
КРИВДІК С.Г., ДУБИНА О.В., САМЧУК А.І., АНТОНЕНКО О.Г. Типохімізм апатиту із багатих ільменітових руд Корсунь-Новомиргородського і Коростенського анортозит-рапаківігранітних плутонів (Україна) . . . . . 76
Історія науки. До 150-річчя від дня народження В.І. Вернадського
ПЛАТОНОВ А.Н., КУПРИЯНОВА И.И., ТАРАН М.Н. Железосодержащие бериллы: изоморфные серии, кристаллохимия ионов железа, оптические спектры поглощения и их типоморфное значение . . . . . 83
КУЛЬЧИЦЬКА Г.О. Наукова спадщина Вернадського в епістолярному жанрі. 1. В.І. Вернадський про геологію, метеорити, Землю як космічне тіло, енергію Землі, розсіювання хімічних елементів, біосферу, відмінність між живою і неживою природою . . . . . 94
Дискусії, критика, бібліографія
ШАБЛОВСКИЙ Я.О. Гексагональная симметрия в минералогической кристаллографии . . . . . 104
Наші автори . . . . . 109

Журнал: 

Nid Заголовок Автори (співробітники) Автори Сторінка
3284 Atomistic Computer Simulation of ABO3 (A = Ca; B = Zr, Ti, Sn) Perovskites: Crystal Structure, Intrinsic Point Defects and Dopant Formation V.S. Urusov , E.V. Leonenko 3
3751 Преобразование структуры циркона в процессе формирования редкометалльных метасоматитов Желтореченского месторождения, Украинский щит (по данным люминесценции и спектроскопии) Лупашко Тетяна Миколаївна, Ільченко Катерина Олександрівна, Калініченко Анатолій Михайлович Лупашко Т.Н., Ильченко Е.А., Дерский Л.С., Калиниченко А.М., Багмут Н.Н., Щербак Д.Н. 12
3752 Піропи із середньосарматських відкладів Верхнього Побужжя (Україна) Вишневський Олексій Анатолійович, Павлюк Олександра Вячеславівна Вишневський О.А., Павлюк О.В., Павлюк В.М. 25
3287 Мессбауэровская спектроскопия искусственных магнитоупорядоченных наночастиц Іваницький Володимир Павлович, Брик Олександр Борисович, Дудченко Наталія Олександрівна, Калініченко Олена Анатоліївна Іваницький В.П., Брик А.Б., Дудченко Н.А., Польшин Э.В., Калиниченко Е.А., Карданец Ю.В. 35
3753 Использование алюминийсодержащих нанокластеров для оценки качества кварцевого пьезосырья Брик Олександр Борисович, Ларіков Антон Леонідович Брик А.Б.,. Лариков А.Л. 48
3755 Ізотопна геохімія гранітного "валуна" із псевдоконгломерату тетерівської серії (північно-західна частина Українського щита Шумлянский Леонід Владиславович Шумлянський Л.В. 54
3754 Уран-свинцевий ізотопний вік монациту із двослюдяного граніту Мокромосковського масиву Курило Сергій Ігорович, Степанюк Леонід Михайлович, Пономаренко Олександр Миколайович, Довбуш Тетяна Іллівна, Сукач Віталій Васильович Курило С.І., Степанюк Л.М., Бобров О.Б., Пономаренко О.М., Довбуш Т.І., Сукач В.В. 63
3757 Возраст и генезис метаморфических пород драгунской толщи в западной части Белоцерковской структуры (Приазовский мегаблок) Артеменко Геннадій Володимирович, Швайка Ірина Анатоліївна, Довбуш Тетяна Іллівна, Висоцький Олександр Борисович Артеменко Г.В., Швайка И.А., Демедюк В.В., Довбуш Т.И., Высоцкий А.Б. 69
3756 Типохімізм апатиту із багатих ільменітових руд Корсунь-Новомиргородського і Коростенського анортозит-рапаківігранітних плутонів (Україна) Кривдік Степан Григорович, Самчук Анатолій Іванович, Антоненко Олександр Григорович Кривдік С.Г., Дубина О.В., Самчук А.І., Антоненко О.Г. 76
3758 Железосодержащие бериллы: изоморфные серии, кристаллохимия ионов железа, оптические спектры поглощения и их типоморфное значение Таран Михайло Миколайович Платонов А.Н., Куприянова И.И., Таран М.Н. 81

Сторінки