2011, том 33, № 3

ЗМІСТ

Мінералогiя
ІВАНИЦЬКИЙ В.П., БРИК О.Б., ДУДЧЕНКО Н.О., ПОЛЬШИН Е.В., КАЛІНІЧЕНКО О.А. Особливості кристалохімічного стану катіонів заліза в синтетичних магнітовпорядкованих наночастинках оксидів і гідроксидів заліза за даними мессбауерівської спектроскопії . . . . . 5
МОРГУН В.Г. Мінералогічні та петрографічні особливості лужних метасоматитів Східного Приазов’я . . . .  . 13
КУШНІР С.В., ЯРЕМЧУК Я.В. Незвичні ефекти стискування кристалічної ґратки внаслідок висушування гідратованого подрібненого кварцу . . . . . 21
ХОМЕНКО В.М., БЕЛІЧЕНКО О.П., СОЛОМАТІНА Л.О. Інфрачервоні спектри ОН-груп у природному та опроміненому топазі . . . . . 28
КАЛИНИЧЕНКО Е.А. Изоморфизм примесных ионов в структуре гидроксилапатита по данным компьютерного моделирования . . . . . 38
ДУДЧЕНКО Н.О. Особливості формування азотвмісного радикала у зразках біогенного гідроксилапатиту за даними ЕПР . . . .46
ЗАДВЕРНЮК Г.П., ФЕДОРЕНКО Ю.Г., ПАВЛИШИН Г.П. Поглощение воды и водных растворов глинополимерными нанокомпозитами внедрения . . . . . 50
Петрологiя
КРИВДІК С.Г., ДУБИНА О.В., ДОВБУШ Т.І., КОТВИЦЬКА І.М., ВИСОЦЬКИЙ О.Б., БЕЗСМОЛОВА Н.В., АМАШУКЕЛІ Ю.А. 87Sr/ 86Sr в апатитах із лужних і основних порід Українського щита . . .55
КОНОВАЛ Н.М., КРИВДІК С.Г. Деякі петрологічні та геохімічні особливості гранітів кіровоградського комплексу (центральна частина Українського щита) . . . . . 63
Геохімiя
СТЕПАНЮК Л.М., БОБРОВ О.Б., ПАРАНЬКО І.С., ПОНОМАРЕНКО О.М., СЕРГЄЄВ С.А. Генезис та вік циркону із амфіболіту новокриворізької світи Криворізької структури . . . . . 69
ВОЙТЮК Ю.Ю., КУРАЄВА І.В., САМЧУК А.І., МАНІЧЕВ В.Й. Вплив діяльності підприємств чорної металургії на вміст і форми знаходження важких металів у об’єктах навколишнього середовища . . . . . 77
ЖОВИНСЬКИЙ Е.Я., КРЮЧЕНКО Н.О., ЖУК О.А. Геохімічні пошуки за екзогенними сольовими ореолами літію . . . . . 84

Рудоутворення
АРТЕМЕНКО Г.В., БАХМУТОВ В.Г., САМБОРСКАЯ И.А., КАНУНИКОВА Л.И. Проявления рудной минерализации в интрузивном комплексе архипелага Аргентинские острова (Западная Антарктика) . . . . . 90
Хроніка
ЩЕРБАК М.П., СОБОТОВИЧ Е.В., ПОНОМАРЕНКО О.М., ЖОВИНСЬКИЙ Е.Я., КВАСНИЦЯ В.М., ВОЗНЯК Д.К., ГАЛАБУРДА Ю.А., КУЛЬЧИЦЬКА Г.О. та ін. Ігорю Михайловичу НАУМКУ — 60 . . . . .100
Світлої пам'яті Дмитрія Миколайовича ЩЕРБАКА . . . . . 103
Наші автори . . . . . 105

Журнал: 

Nid Заголовок Автори (співробітники) Автори Сторінка
3713 Особливості кристалохімічного стану катіонів заліза в синтетичних магнітовпорядкованих наночастинках оксидів і гідроксидів заліза за даними мессбауерівської спектроскопії Іваницький Володимир Павлович, Брик Олександр Борисович, Дудченко Наталія Олександрівна, Калініченко Олена Анатоліївна Іваницький В.П., Брик О.Б., Дудченко Н.О., Польшин Е.В., Калініченко О.А. 3
3714 Мінералогічні та петрографічні особливості лужних метасоматитів Східного Приазов’я Моргун В’ячеслав Григорович Моргун В.Г. 13
3715 Незвичні ефекти стискування кристалічної ґратки внаслідок висушування гідратованого подрібненого кварцу Кушнір Сергій Володимирович Кушнір С.В., Яремчук А.В. 21
3716 Інфрачервоні спектри ОН-груп у природному та опроміненому топазі Хоменко Володимир Михайлович, Соломатіна Лариса Олександрівна Хоменко В.М., Беліченко О.П., Соломатіна Л.О. 28
3717 Изоморфизм примесных ионов в структуре гидроксилапатита по данным компьютерного моделирования Калініченко Олена Анатоліївна Калиниченко Е.А, 38
3718 Особливості формування азотвмісного радикала у зразках біогенного гідроксилапатиту за даними ЕПР Дудченко Наталія Олександрівна Дудченко Н.О. 46
3254 Поглощение воды и водных растворов глинополимерными нанокомпозитами внедрения Г.П. Задвернюк, Ю.Г. Федоренко, Г.П. Павлишин 50
3255 87Sr/ 86Sr в апатитах із лужних і основних порід Українського щита Кривдік Степан Григорович, Довбуш Тетяна Іллівна, Котвіцька Ірина Миколаївна, Висоцький Олександр Борисович О.В. Дубина, Т.І. Довбуш, І.М. Котвицька, О.Б. Висоцький, Н.В. Безсмолова, Ю.А. Амашукелі 55
3255 87Sr/ 86Sr в апатитах із лужних і основних порід Українського щита Кривдік Степан Григорович, Довбуш Тетяна Іллівна, Котвіцька Ірина Миколаївна, Висоцький Олександр Борисович О.В. Дубина, Т.І. Довбуш, І.М. Котвицька, О.Б. Висоцький, Н.В. Безсмолова, Ю.А. Амашукелі 55
3256 Деякі петрологічні та геохімічні особливості гранітів кіровоградського комплексу (центральна частина Українського щита) Коновал Наталія Михайлівна, Кривдік Степан Григорович Коновал Н.М., Кривдік С.Г. 63

Сторінки