2011, том 33, № 2

Мінералогія
НАУМКО І.М., САВА Н.Г., САХНО Б.Е., ТЕЛЕПКО Л.Ф., ШАШОРІН Ю.М. Мінералого-генетичні особливості золотоносних парагенезів Капустянського кварцово-жильного рудопрояву (південно-західна частина Українського щита). . . . .3
ПОКАЛЮК В.В., ДОРОШЕНКО А.Н., ТЕРЕЩЕНКО С.И. Мегасферолиты в гипсах Приднестровья (происхождение и влияние на спелеогенез) . . . .15
ЗІНЧЕНКО О.В., АНДРЕЄВ О.В., ВОЗНЯК Д.К., ГРУЩИНСЬКА О.В. Сильвін у пержанських гранітах Коростенського плутону .. . . .25
МИЦЮК Б.М., ГУЗЬ Н.В., КУЦ В.А. Влияние природы органических реагентов на синтез магнетита . .33
ДУДЧЕНКО Н.О. Магнітні властивості наномагнетиту, синтезованого в температурному діапазоні 40—90ºC . .. .38
КАЛИНИЧЕНКО Е.А. Влияние формы и размеров наночастиц магнетита на время релаксации магнитного момента . . . . .42
Петрологiя
ГАЦЕНКО В.О., ЛУПАШКО Т.М., ІЛЬЧЕНКО К.О. Петрогенетичні аспекти спектроскопічних особливостей циркону із амфіболітів Чемерпільської структури Середнього Побужжя. . . . .49
ЦЫМБАЛ С.Н., СТЕПАНЮК Л.М., ЦЫМБАЛ Ю.С., ГЕЙКО Ю.В. Возраст щелочно-ультраосновных пород Болярковской интрузии (северо-западная часть Украинского щита). . . .66
Геохімiя
ШУМЛЯНСЬКИЙ Л.В., КУЗЬМЕНКОВА О.Ф., ЦИМБАЛ С.М., МЕЛЬНИЧУК В.Г., ТАРАСКО І.В. Геохімія та ізотопний склад Sr і Nd в інтрузивних тілах високотитанистих долеритів Волині. . . . .72
КОСТЕНКО О.М., ДОВБУШ Т.І., СТЕПАНЮК Л.М. Геохронологія плагіогранітів "шереметівського" комплексу (Волинський мегаблок Українського щита) . . . . .83
ШЕСТОПАЛОВ В.М., ПОНОМАРЕНКО О.М., МОІСЕЄВ А.Ю., САМЧУК А.І., МОІСЕЄВА Н.П., ПОПЕНКО Е.С. Селен у природних мінеральних водах західних регіонів України . . . . .89
ЯКОВЕНКО О.В., САМЧУК А.І., КУРАЄВА І.В., МАНІЧЕВ В.Й. Особливості забруднення ґрунтів кадмієм та іншими важкими металами підприємствами кольорової металургії. . . . .96
Дискусії, критика, бібліографія
SCHUILING R.D. Olivine to Combat Climate Change . . . . .100
Хроніка
Академику РАН Н.П. Юшкину — 75 . . . .105
Наші автори . . . . .108

Журнал: 

Nid Заголовок Автори (співробітники) Автори Сторінка
3719 Мінералого-генетичні особливості золотоносних парагенезів Капустянського кварцово-жильного рудопрояву (південно-західна частина Українського Щита) І.М. Наумко, Н.Г. Сава, Б.Е. Сахно, Л.Ф. Телепко, Ю.М. Шашорін 3
3720 Мегасферолиты в гипсах Приднестровья (происхождение и влияние на спелеогенез) В.В. Покалюк, А.Н. Дорошенко, С.И. Терещенко 15
3721 Сильвін у пержанських гранітах Коростенського плутону Возняк Дмитро Костянтинович О.В. Зінченко, О.В. Андреєв, Возняк Д.К., О.В. Грущинська 25
3722 Влияние природы органических реагентов на синтез магнетита Б.М. Мицюк, Н.В. Гузь, В.А. Куц 33
3723 Магнітні властивості наномагнетиту, синтезованого в температурному діапазоні 40—90 °С Дудченко Наталія Олександрівна Дудченко Н.О. 38
3724 Влияние формы и размеров наночастиц магнетита на время релаксации магнитного момента Калініченко Олена Анатоліївна Калиниченко Е.А, 42
3239 Петрогенетичні аспекти спектроскопічних особливостей циркону із амфіболітів Чемерпільської структури Середнього Побужжя Гаценко Віра Олексіївна, Лупашко Тетяна Миколаївна, Ільченко Катерина Олександрівна Гаценко В.О., Лупашко Т.М., Ільченко К.О. 49
3725 Возраст щелочно-ультраосновных пород Болярковской интрузии (северо-западная часть Украинского щита) Цимбал Степан Миколайович, Степанюк Леонід Михайлович, Цимбал Юрій Степанович Цымбал С.Н., Степанюк Л.М., Цымбал Ю.С., Гейко Ю.В. 66
3726 Геохімія та ізотопний склад Sr і Nd в інтрузивних тілах високотитанистих долеритів Волині Шумлянский Леонід Владиславович, Цимбал Степан Миколайович Шумлянський Л.В., Кузьменкова О.Ф., Цимбал С.М., Мельничук В.Г., Тараско І.В. 72
3727 Геохронологія плагіогранітів “шереметівського” комплексу (Волинський мегаблок Українського щита) Довбуш Тетяна Іллівна Костенко О.М., Довбуш Т.І., Степанюк Л.М. 83

Сторінки