Індикаторне значення вторинних флюїдних включень з проміжною мінеральною фазою у кварці

Возняк Д.К., Бельський В.М., Остапенко С.С.

У кварці Майського родовища золота (Голованівська шовна зона), апоскарнового кварциту сподумен-петалітового родовища Надія (Кіровоградський мегаблок Українського щита), U-Th-REE-родовища Діброва (Приазовський мегаблок Українського щита) вперше встановлені включення незвичного вигляду. Ці геологічні об’єкти мають спільну рису — в їх формуванні брали участь високотермобаричні потоки СО2-флюїду. Незвичні включення мають характерну будову: їхні вершини завжди вкриті тонкою пластинкою самородного золота, самородного бісмуту або піротину (одна знахідка). Оскільки зазначені фази розташовані між кварцом і основним вмістом включення, вони названі проміжною фазою. Форма і розміри поперечного перерізу включень відповідають формі і розмірам проміжної фази. Ця особливість будови включень вказує на те, що розплав проникав у включення лише завдяки проміжній фазі. Формування включень з проміжною фазою відбувається внаслідок виникнення кварцового розплаву за екстремальних значень РТ-параметрів на контакті кварцу з проміжною фазою. Розплав витісняється у кварц, ущільнюючи його. Імовірно, існує якесь значення тиску, нижче від якого витискування кварцового розплаву у мінерал стає неможливим. Об’єм кварцу, що у вигляді кварцового розплаву був витрачений на ущільнення кварцу, дорівнює об’єму включення. Такий спосіб утворення включень виявлено вперше. Включення, що утворилися за допомогою проміжної фази, мають індикаторне значення. Виявлення їх вказує, що геологічні об’єкти, в яких вони зафіксовані, сформувалися за участю високотермобаричних флюїдних потоків.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

34