Ізоморфні та неізоморфні домішки і радіаційно-стимульовані процеси в нанорозмірних фрагментах мінеральних структур в зв’язку з вирішенням екологічних та мінералогічних проблем, пов’язаних з корисними копалинами

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 1 книга, 86 сторінок, 31 ілюстрацій, 10 таблиць, 32 посилань.

Об’єкти дослідження – лужні польові шпати і плагіоклази (60 зразків) Клинцівського рудовиявлення золота внутрішньоблокової Кіровоградської зони розломів, польові шпати і кварц золотоносних родовищ України і інших регіонів, ураноносні альбіти (30 зразків) Ватутинського родовища УЩ.

Мета роботи: встановлення особливостей ізоморфних і неізоморфних заміщень та радіаційно-стимульованих процесів в нанорозмірних фрагментах мінеральних структур, вивчення залежності складу і властивостей мінералів від умов їх утворення та радіаційних впливів, а також встановлення типоморфних ознак радіоспектроскопічних характеристик мінералів, в зв’язку з вирішенням екологічних проблем, пов’язаних з радіоактивними елементами, та мінералогічних проблем, пов’язаних з корисними копалинами, а також виявлення структурних змін в польових шпатах і кварці різних генетичних типів пов’язаних з рудоутворенням золота і урану.

Методи дослідження та апаратура: метод ядерного магнітного резонансу на ядрах 1Н, 23Na та 27Al в стаціонарному режимі і в режимі високого розділення при обертанні зразка під магічним кутом (MAS) (спектрометр Avance-400 (Bruker, Німеччина)), метод електронного парамагнітного резонансу (спектрометри ЕПР РЭ-1306, PS100X (Білорусь)).

Результати та їх новизна: За допомогою метода ЕПР обґрунтовано доведено типоморфізм на золото ізоморфних іон-радикалів NH3+, пов’язаних з радіаційно-стимульованими процесами в нанорозмірних фрагментах мінеральних структур, в калієвих польових шпатах та висунуто припущення, що амоній відігравав важливу роль на всіх етапах формування гідротермальних родовищ цього металу. Проведене дослідження показало ефективність методу ЯМР 1Н у визначенні типів води в номінально безводних польових шпатах і їх структурних змін. Показано, що методом ЯМР на ядрах 23Na i 27Al  можна визначати номер плагіоклазу (процентний вміст альбіту), координацію іонів алюмінію (AlVI, AlIV) i характер розподілу Al/Si i Na/Ca. Одержані дані показують, що формування Клинцівського рудопрояву золота супроводжувалось помітними гідротермальними змінами структури і складу польових шпатів. Проведене дослідження показало, що методами магнітного резонансу можна відрізняти п.ш. ураноносних альбітитів від безрудних при відносно низьких концентраціях рудного компоненту, що може бути використано як пошуковий критерій, в зв’язку з вирішенням мінералогічних проблем, пов’язаних з корисними копалинами.

Рекомендації щодо використання результатів роботи: Результати можуть бути використані в геології і мінералогії: при вирішенні широкого кола геологічних задач, в тому числі, визначення умов утворення/перетворення польових шпатів і кварцу, і їх зв’язок з родовищами золота і урану.

 

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0112U002431

Роки виконання: 

2012 до 2016