Циркон и бадделеит в ударно-расплавленных породах Болтышской структуры

ГУРОВ Е.П., ПЕРМЯКОВ В.В.

У складі ударно-розплавлених порід Бовтиської  імпактної структури циркон є єдиним акцесорним мінералом, що  зберігся  після  ударного  плавлення  гранітоїдних  порід  мішені.  Циркон  у  розплавних  імпактитах  зберігає інформацію про вплив на нього двох найважливіших процесів під час кратероутворення. По-перше, морфологія та будова його зерен свідчать про їх інтенсивну резорбцію високотемпературним ударним розплавом від утворен-ня оплавлених еліпсоїдальних та ізометричних зерен до інтенсивно роз’їдених та скелетних утворень. По-друге, зерна циркону несуть  інформацію про  їх  ударний метаморфізм до потрапляння в  імпактний розплав. Спостерігаються прояви ударного метаморфізму у вигляді планарних мікроструктур, що утворилися за найнижчих значень ударного тиску. За вищих його значень утворюється діаплектове скло, яке в ударному розплаві піддається розкристалізації з формуванням мікроагрегатів циркону. Цирконове скло плавлення з газовими вакуолями — це продукт змінення циркону під дією найбільш високих ударного тиску та післяударної температури. Ідіоморфні кристали баделеїту у складі ударно-розплавлених порід Бовтиської структури утворились у результаті кристалізації з розплаву.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

12