Форми знаходження важких металів у ґрунтах природних і техногенних ландшафтів України

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 228 с., 4 розділи, 50 рис., 60 табл., 104 джерела.

Об’єкт дослідження – важкі метали у ґрунтах природних і техногенних ландшафтів України.

Мета роботи - дослідження форм знаоходження важких металів у ґрунтах природних і техногенних ландшафтів України.

Методи дослідження - загальний хімічний аналіз; атомно-абсорбційний аналіз; потенціометричний аналіз, ІСР-MS (з використанням МХ-випромінювання при пробопідготовці).

Результати проведеного дослідження доповнюють уявлення про чинники та механізм утворення рухомих форм важких металів у різних типах грунтів природних і техногенно порушених ландшафтів України.

Розроблено методики по визначенню форм знаходження важких металів у різних типах ґрунтів України. Результати досліджень можуть бути використані господарюючими суб’єктами та природоохоронними організаціями при встановленні вмісту важких металів та їх рухомих форм у зоні аерації природних і антропогенних ландшафтів; визначенні заходів, необхідних для зменшення потоку важких металів у трофічному ланцюгу «ґрунт-розчин-рослина»; геохімічному моніторингу довкілля.

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0108U009343

Роки виконання: 

2009 до 2012