Уран-свинцовый возраст циркона гранитоидов Корсунь-Новомиргородского плутона (Ингульский мегаблок УЩ)

Шестопалова Е.Е., Степанюк Л.М., Довбуш Т.И., Котвицкая И.Н.

Розглянуто  особливості  кристаломорфології  та  внутрішньої будови цирконів  з  гранітоїдів Корсунь-Шевченківського  (північна  частина)  та  Шполянського (південна  частина)  масивів  Корсунь-Новомиргородського  плутону. Встановлено  складну  внутрішню  будову у більшості кристалів циркону, а також наявність реліктових ядер. Наведено результати датування циркону класичним уран-свинцевим  ізотопним методом.  Визначено  первинні  співвідношення  стронцію  та εNd  для  гранітів  рапаківі.  Результати  датування  вказують  на  вузький  часовий  інтервал  (близько  1754—1748  млн  рр.)  формування  головних  різновидів  гранітоїдів  Корсунь-Новомиргородського  масиву.  На підставі  особливостей  внутрішньої  будови  циркону зроблено припущення про можливу контамінацію вихідних  розплавів  вмісними  породами  або  неповне плавлення первинного субстрату. Високі значення первинного  співвідношення 87Sr/86Sr  в  гранітоїдах  Корсунь-Новомиргородського  плутону  та  від’ємні  значення  εNd  вказують  на  корові  джерела  вихідних гранітних розплавів.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

95