Уран-свинцевий ізотопний вік монациту із двослюдяного граніту Мокромосковського масиву

Курило С.І., Степанюк Л.М., Бобров О.Б., Пономаренко О.М., Довбуш Т.І., Сукач В.В.

Вікове положення гранітоїдів Мокромосковського масиву в Кореляційній хроностратиграфічній схемі знаходиться на рівні 2,8 млрд рр., що встановлено за результатами уран-свинцевого ізотопного датування двослюдяних гранітів за цирконом. Проте, згідно з результатами петрографічного дослідження типового мокромосковського двослюдяного граніту та вивчення особливостей анатомії кристалів циркону, вилучених з нього, засвідчено неможливість використання останніх для встановлення істинного віку цих гранітоїдів через реліктові ядра, що відмічаються у значній кількості кристалів. Тому вік утворення мокромосковського граніту визначено класичним уран-свинцевим методом за монацитом, він відповідає значенню 2700 ± 8 млн рр.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

63