Типоморфізм алмазу та його мінералів-супутників із порід України

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 370 с., 120 рис., 70 табл. 138 джерел.

Об’єкт дослідження – алмази, гранати, хромшпінеліди, пікроільменіти, хромдіопсиди, циркони та інші мантійні мінерали із кімберлітів і шліхових ореолів Українського щита.

Мета роботи – встановлення типоморфних особливостей алмазу та його мінералів-супутників із порід Українського щита. Вдосконалення мінералогічних критеріїв прогнозування і пошуків алмазоносних кімберлітів на території України.

Методи дослідження – кристаломорфологічний, електронно-мікроскопічний, онтогенічний, електронно-зондовий, спектроскопічний, масспектрометричний, шліхо-мінералогічний.

Особлива увага приділена результатам дослідження типоморфізму, морфології, хімічного складу і фізичних властивостей мантійних мінералів, кристалічних включень в них та їх парагенезисів.

Розсипні алмази із кожного мегаблоку Українського щита мають свої індикаторні особливості та місцеві корінні джерела. Серед піропів, піроп-альмандинів, хромшпінелідів, хромдіопсидів і пікроільменітів із кімберлітів і ореолів розсіювання, відомих в межах Українського щита, виділені різновиди, які вважаються парагенетичними супутниками алмазу і використовуються для оцінки перспектив алмазоносності та локалізації пошуків родовищ алмазів.

Вперше в кімберлітах Українського щита встановлено та вивчено такий індикаторний мінерал цих порід як циркон та сингетичні з ним баделеїт, кальциртит і цирконоліт. Ці мінерали кристалізувались із кімберлітового розплаву на різних етапах його еволюції: циркон – на протомагматичному, баделеїт, цирконоліт і кальциртит – на пізньомагматичному.

З врахуванням типоморфних ознак вивчених мантійних мінералів дана оцінка перспектив корінної алмазоносності кожного мегаблоку Українського щита.

Результати НДР використані при проведенні пошукових робіт на алмази.

Робота має науково-теоретичне та практичне значення.

Автори: 

Інші автори: 

В.Б. Соболєв, Л.І. Щеглова

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0107U007965

Роки виконання: 

2008 до 2012