Структурно-мінералогічна характеристика фрагмента темного різновиду хондрита Челябінськ (LL5)

Гіріч А.Л., Семененко В.П., Кичань Н.В.

Наведено  результати  структурно-мінералогічного  і  хімічного  дослідження  одного  із  фрагментарних  зразків хондрита Челябінськ  (LL5). За будовою, мінеральним  і хімічним складом зразок діагностується як темний різновид хондрита  і подібний до  інших темних зразків метеорита Челябінськ, вивчених попередниками. Головними  мінералами  є  олівін  (Fa28,4—29,8)  і  низькокальцієвий  піроксен  (Fs23,7—25,8En74,1—74,7Wo1,11—1,57).  Другорядни-ми — нікелисте залізо (камасит і теніт), троїліт, висококальцієвий піроксен (Fs8,76—9,64En45,6—46,3Wo44,8—45,2), нор-мативний плагіоклаз  (Ab83,4—86,9An9,28—12,4Or3,30—6,37), хроміт, мериліт  і хлорапатит. Наявність широкого спектра структур ударного метаморфізму та характер їх прояву вказують на багатостадійну ударно-метаморфічну історію материнського тіла хондрита Челябінськ. Найінтенсивніший удар у космічній історії метеорита, який супровод-жувався переплавленням частини речовини за температури ≥1450 ºС, пов’язаний, найімовірніше, з утворенням мономіктової брекчії на поверхні материнського тіла. Ступінь ударно-метаморфічного перетворення речовини дослідженого  зразка  визначено  як  S5, що  відповідає  ударному  тиску  45—55 ГПа  та  ударній  температурі  600—850 °С.

 

 

 

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

46