Розробка ефективної технології прогнозування кімберлітів та нетрадиційних потенційно алмазоносних глибинних порід в межах Українського щита по ореолам розсіювання їх індикаторних мінералів в теригенних комплексах

РЕФЕРАТ

215 с., 63 рис., 31 табл. 88 джерел.

Об’єкт дослідження – ореоли індикаторних мінералів кімберлітів у теригенних відкладах південно-західної частини Українського щита (УЩ), лужно-ультраосновні породи північно-західної, сублужні габроїди центральної та тоналітові гнейси південно-східної частин УЩ.

Мета роботи – вдосконалення шліхо-мінералогічного методу пошуків кімберлітів, прогнозування кімберлітових та некімберлітових корінних джерел алмазу і його супутників в межах окремих перспективних ділянок УЩ.

Методи дослідження – шліхо-мінералогічний, палеогеографічний, електронно-зондовий, електронно-мікроскопічний, ізотопно-геохімічний.

На прикладі вивчення ореолів мінералів-супутників алмазу південно-західної частини УЩ визначені шляхи підвищення ефективності шліхо-мінералогічного методу пошуків кімберлітів по ореолам їх індикаторних мінералів.

Охарактеризована мінералогія лужно-ультраосновних порід Болярківського і Губківського проявів, встановлених у північній частині Новоград-Волинського блоку УЩ. В породах Болярківської інтрузії знайдені та вивчені ксенокристні мантійні мінерали – піроп, хромшпінеліди, хромдіопсид, олівін і енстатит. Показано, що за хімічним складом та іншими ознаками вони близькі до однойменних мінералів із кімберлітів.

Наведені дані про склад сублужних габроїдів центральної частини Кіровоградського мегаблоку УЩ та ізотопний вік цирконів із них (близько 2060 млн років).

Викладені результати петрографічних, петрохімічних і геохронологічних досліджень тоналітових гнейсів верхньотокмацької товщі західної частини Приазовського мегаблоку УЩ, для яких встановлено палеоархейський вік (3560±70 млн років). Згідно правил Кліффорда ця частина УЩ вважається перспективною для пошуків кімберлітів.

Автори: 

Інші автори: 

В.Б. Соболєв, Л.І. Щеглова

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

№ 0110U005439

Роки виконання: 

2010 до 2012