Петрогенезис амфіболітів аульської серії басейну р. Базавлучок, Середньопридніпровський мегаблок Українського Щита

Сукач В.В.

Викладено результати петрологічних досліджень архейських амфіболітів Середньопридніпровського мегаблоку Українського щита, що входять до складу базавлуцької товщі аульської серії. Виділено однорідний середньодрібнозернистий  та  порфіробластичний  петрографічні  типи  амфіболітів,  головний мінеральний  парагенезис  яких представлений  кальцієвим  амфіболом  еденіт-паргаситової  серії  та  середнім  плагіоклазом —  андезином. Вони сформувалися  за  температури 650—740  °С  і  тиску 5—8 кбар, що  відповідає  амфіболітовій фації прогресивного регіонального метаморфізму. Регресивні зміни представлені актинолітом, олігоклазом, епідотом, кліноцоїзитом, зрідка біотитом, хлоритом, кварцом. Поодинокі зерна бітовніту, виявлені в однорідних середньодрібнозернистих амфіболітах,  ймовірно,  належать  до  реліктового мінерального  парагенезису  вихідних  дометаморфічних  порід. З’ясовано, що протолітами амфіболітів були базальти і долерити. За хімічним складом це помірно глиноземисті, магнезіально-залізисті, помірно титанисті (до 1 % TiO2) породи нормального ряду толеїтової серії, серед яких виділяються олівінові  та  толеїтові базальти. Вони сформувалися в умовах стиснення  земної кори в неокеанічних обстановках, що найкраще зіставляються з сучасними острівними дугами.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

69