Перетворення магнітних властивостей нанорозмірних оксидів та гідроксидів заліза для оптимізації виробництва залізорудних концентратів

РУФЕРАТ

Звіт про НДР: 1 книга, 85 сторінок, 45 ілюстрацій, 5 таблиць, 31 посилання.

Об’єкт дослідження – колекція проб залізних руд різного типу, зразки синтетичних оксидів та гідроксидів заліза .

Мета роботи: визначення закономірностей змін, під впливом різного роду відновників, магнітних властивостей бідних окислених залізних руд та відходів залізорудних комбінатів, використання отриманих результатів для вирішення технологічних та екологічних проблем, що пов'язані з виробництвом залізорудних концентратів.

Методи дослідження та апаратура: метод магнітометрії (магнітометр з датчиком Хола), рентген-флуоресцентна спектроскопія (ARL Optim'X WD), метод дифракції рентгенівських променів (ДРОН-4М), термомагнітні дослідження.

Результати та їх новизна: Створено колекції природних оксидів та гідроксидів заліза (магнетитові, гематитові та гетитові руди з Кривого Рогу та Керченських родовищ), а також створено їх синтетичні аналоги (магнетит, маггеміт, гематит, гетит). Розроблено методики фазових перетворень слабомагнітних оксидів та гідроксидів заліза (гематит, гетит) в сильномагнітні мінерали під впливом трьох видів відновників: водному – за відновлення солями заліза (ІІ), сухому – за відновлення вуглеводами під впливом температури, газовому – за відновлення монооксидом вуглецю та визначено оптимальні характеристики зовнішніх факторів (тривалість, температура, концентрація відновників) таких перетворень. Створено діючі лабораторні установки, за допомогою яких здійснюється низькоенергетичне перетворення слабомагнітних оксидів/гідроксидів заліза в сильномагнітні оксиди заліза. Новизна отриманих результатів полягає в тому, що процедура фазових перетворень не потребує високих температур, дорогих реагентів та відбувається в один етап.

Рекомендації щодо використання результатів роботи: отримані результати можуть бути використані для модернізації технологічних процесів, пов’язаних із збагаченням залізних руд і виготовленням залізорудних концентратів, для вирішення екологічних проблем Криворіжжя.

 

Автори: 

Ключові слова: 

Керівник: 

РК: 

0116U006400

Роки виконання: 

2016 до 2017