Особливості формування Дібровського REE-U-Th родовища на Українському щиті (за флюїдними включеннями у кварці)

Возняк Д.К., Крамар О.О., Бельський В.М., Сьомка В.О., Бондаренко С.М., Вишневський О.А.

Генезис Дібровського REE-U-Th родовища — показовий приклад формування гідротермальної системи мінералоутворення в результаті прогріву тріщинних вод рідкими СО2-флюїдами. Фаза рідкого СО2-флюїду в мінералоутворювальній системі існувала протягом тривалого часу формування родовища — від високо термобаричних потоків (орієнтовно ≥(1000—1100) °С і ≥(720—760) МПа) до гетерогенної системи "водний розчин + рідкий СО2-флюїд" (до 230—245 °С і ~ 110 МПа й нижче). Серед флюїдних включень, сформованих за участю СО2-флюїду, важлива роль належить включенням з "шапочкою", виявленим у кварці метасоматично утворених кварцитів. Такі включення утворилися внаслідок проникнення силікатного розплаву в кварц за участю проміжної мінеральної фази ("шапочки"). Вони є лише третьою знахідкою подібних утворень на планеті. Локальні прояви розплаву та утворення таких включень спричинені високотермобаричними потоками рідкого СО2-флюїду, що надходили зі значної глибини (≥(36—38) км). Його дія була короткочасною, оскільки силікатний розплав за допомогою "шапочок" проникав у кварц на глибину лише до 0,1 мм. Утворення з "шапочкою" мають трубкоподібну форму. Їхня довжина переважно ≤(50—100) мкм, а у перетині зазвичай від 2—5 до 10, іноді до 20 мкм. Товщина "шапочок" від 1—5 до 10 мкм. Трубкоподібні утворення з "шапочкою" заповнені прозорим, безбарвним, переважно оптично ізотропним, імовірно, слабкорозкристалізованим склом. Воно складається переважно лише з SiO2 (53,59—67,55) і Al2O3 (32,45—46,41) (у відсотках від маси, 21 аналіз). "Шапочки" представлені піротином, галенітом, халькопіритом і продуктами його зміни. Під впливом гарячих водних розчинів у зоні тріщинуватості порід Девладівського глибинного розлому відбувається мобілізація і перевідкладання рідкісноземельних елементів, торію, урану. Цьому процесу сприяла гетерогенна мінералоутворювальна система "водний розчин + СО2-флюїд".

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

44