Особливості мінералогії та походження вуглистого ксеноліту AL1 у хондриті Allende (CV 3)

В.П. Семененко, А.Л. Гіріч, Н.В. Кичань, К.О. Шкуренко

Наведено результати структурно-мінералогічних та хімічних досліджень тонкозернистого силікатного ксеноліту AL1 у хондриті Allende (CV3). За валовим хімічним складом і співвідношенням SiO2/MgO ксеноліт належить до вуглистих хондритів. Основною мінералого-хімічною особливістю ксеноліту порівняно з хондритом в цілому, його матрицею та темними літичними включеннями є збіднення на високотемпературні мінерали, метал і сульфіди, а, відповідно, Ca, Ti, Al, S i Ni у валовому хімічному складі. Допускається належність ксеноліту до проторечовини хондр і матриці метеорита. Наявність високопористих тонкозернистих ксенолітів у хондритах є ще одним доказом існування в поясі астероїдів крихких об’єктів, фізичні властивості яких не дозволяють їм самостійно проникнути через атмосферу і досягти поверхні Землі у вигляді метеоритів.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

25