Особливості кристалохімічного стану катіонів заліза в синтетичних магнітовпорядкованих наночастинках оксидів і гідроксидів заліза за даними мессбауерівської спектроскопії

Іваницький В.П., Брик О.Б., Дудченко Н.О., Польшин Е.В., Калініченко О.А.

За допомогою методу мессбауерівської спектроскопії на ядрах 57Fe вивчено фазовий склад шести зразків магнітовпорядкованих наночастинок, створених за різними технологіями. Визначено валентний стан структурних катіонів заліза, їх розподіл по фазах та нееквівалентних структурних позиціях, внутрішні магнітні поля на ядрах резонансних іонів, а також вплив розмірів наночастинок на формування спектроскопічних параметрів. Отримані результати можуть бути використані для розробки технологій синтезу магнітовпорядкованих наночастинок з властивостями, близькими до властивостей біогенних магнітних наномінералів.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

3