Особенности свойств апатитов из разных пород Чемерполя (Среднее Побужье) по данным радиоспектроскопии

Калиниченко Е.А., Брик А.Б., Калиниченко А.М., Гаценко В.А., Франк-Каменецкая О.В., Багмут Н.Н.

Методами ядерного магнітного резонансу на ядрах 1Н, 19F, 29Si і 31Р та електронного парамагнітного резонансу  проведено  дослідження  кристалохімічних  особливостей апатитів з порід різного хімічного складу і генезису  Чемерпільської  структури  (Савранська  рудна зона, Середнє Побужжя):  метаморфізованих  базитів, амфіболітів,  кристалосланців,  гнейсів  і метасоматичних  гранітів. У досліджених апатитах в колонах аніонів  спостерігається  ізоморфізм F → OH, особливості якого залежать від типу породи, в якій міститься апатит.  Це  спричиняє  формування  структурних  нанокластерів  різних  типів,  які містять  іони F  (кластери FI – FI – FI, позначені F(1), і FI – OH – FII, позначені F(2))  та OH-групи  (кластери OH – OH, позначені OH(1),  і  F  –  OH  –  F  –  F,  позначені  OH(2)).  У досліджених зразках присутні молекули води в різному структурному оточенні — в  газово-рідинних включеннях  (Н2Овкл)  і фіксовані  в  структурі  (Н2Остр),  виявлено парамагнітні центри — кисневі F – O-  – F−  і OH – O  та  домішкові  іони Mn2+. Встановлено, що апатити з різних порід розрізняються за типами і кіль кістю структурних нанокластерів іонів F– та OH-груп, парамагнітних центрів, формами включення молекул води в структуру. Показано, що радіо спектроскопічні характеристики  апатиту  відображають  умови  його кристалізації, отже можуть бути використані для визначення генезису порід різного складу.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

50