Оптико-спектроскопічне вивчення магнезіально-залізистих слюд із карбонатитів і ультраосновних порід чернігівського комплексу Північно-Західного Приазов’я

Таран М.М., Кривдік С.Г., Павлова Н.Г.

Аналіз поляризованих оптичних спектрів поглинання магнезіально-залізистих слюд переважно флогопіт-анітового складу із ультраосновних порід і карбонатитів чернігівського комплексу в Північно-Західному Приазов’ї свідчить про те, що основний елемент, який бере участь в утворенні центрів забарвлення (поглинання) — залізо, входить до структури у дво- (Fe2+) і тривалентній (Fe3+) формах. При цьому Fe2+ займає тільки октаедричні, а Fe3+ як окта-, так і тетраедричні структурні позиції. Для біотитів із сьовітів і кімберлітових карбонатитів характерним є входження Fe2+ і Fe3+ виключно в октаедричні позиції, тоді як для флогопітів із альвікітів і глімеритів — як в Fe2+ і Fe3+ в октаедричні позиції, так і значної частини Fe3+ в тетраедри. Остання обставина зумовлює появу в деяких зразках з таких порід так званої оберненої схеми абсорбції, яка, згідно з літературними даними, є характерною особливістю слюд і з інших карбонатитових масивів. Найбільш прості спектри — короткохвильовий край поглинання зі слабко вираженими смугами електронних дозволених за спіном dd-переходів іонів VIFe2+ і, можливо, заборонених за спіном переходів у цих же іонах — встановлено в блідо-забарвлених оранжево-червоних біотитах із найбільш поширених карбонатитових порід комплексу — бефорситів. Для біотитів із фенітизованих порід, розкритих двома свердловинами на східному і західному борті зони розломів, характерним є переважне входження Fe2+ і Fe3+ в октаедричні позиції структури і пряма схема абсорбції E c >> E ║ c.

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

60