Ксенокристи мантійних мінералів із лужно-ультра-основних порід Болярківської інтрузії (Волинський мегаблок Українського щита)

Цимбал С.М., Цимбал Ю.С., Соболєв В.Б.

Болярківська інтрузія представлена олівіновими мельтейгітами і підпорядкованими їм якупірангітами гіпабі-сальної фації. Ізотопний вік їх визначений U-Pb методом по циркону і становить 2046—2023 млн рр. У цих породах ідентифіковані ксенокристи мінералів мантійного походження — хромшпінелідів, піропу, хромдіопсиду, ортопіроксену. Хромшпінеліди являють собою суміш індивідів різного складу. В них вміст Cr2O3 варіює від 33 до 60 %, Al2O3 — від 9 до 35, MgO — від 10 до 18, FeO + Fe2O3 — від 12 до 24 %. Майже всі вони низькотитанисті. За типохімічними ознаками виділено такі їх різновиди: магнезіохроміт, алюмохроміт, хромпікотит і ферихроміт. Серед магнезіохромітів є індивіди, які за складом наближаються до хроміту алмазної асоціації з кімберлітів. У них виявлено сингенетичні включення олівіну з вмістом 94 % форстеритового компонента та 0,41—0,42 — NiO. Такі за складом олівіни є характерними включеннями в алмазах дуніт-гарцбургітового типу з кімберлітів Якутської та Архангельської провінцій. В алюмохромітах трапляються включення дещо більш залізистого олівіну (FeO — 7,7—9,2 %) і хромдіопсиду з підвищеним вмістом Cr2O3 (0,7 %), Na2O (1,3 %), Al2O3 (1,5 %) і жадеїтового компонента. Материнськими породами їх були хромшпінель-піропові зернисті лерцоліти графіт-піропової фації глибинності. Піроп належить до низькохромистих (Cr2O3 — 2,1 %) помірнокальцієвих (CaO — 4,3 %) різ-новидів лерцолітового парагенезису. Ортопіроксен відноситься до глиноземистого типу (Al2O3 — 3,9—4,1 %) і містить незначні домішки Cr2O3 (0,2—0,3 %), MnO (0,15—0,25 %) і CaO (до 1 %). На ксенокристах мантійних мінералів наявні реакційні кайми. Оцінено РТ умови утворення всіх досліджених мінералів. Вихідний розплав для олівінових мельтейгітів і якупірангітів Болярківської інтрузії утворився у верхній мантії в результаті часткового плавлення піропових перидотитів. Ксенокристи піропу, хромшпінелідів, хромдіопсиду і ортопіроксену є продуктами дезінтеграції різноглибинних мантійних перидотитів, захоплених цим розплавом під час підняття до земної поверхні. Болярківську інтрузію можна вважати нетрадиційним джерелом цих мінералів для розміщених поблизу басейнів седиментації, зокрема Білокоровицької западини. Наявність в інтрузії ксенокристів магнезіохроміту і олівіну алмазної асоціації вказує на те, що тут у верхній мантії поширені алмазоносні дуніти і гарцбургіти.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

5