Зростки рутилу з алмазом із кімберлітів трубки "Удачная" (Якутія)

Квасниця В.М., Вишневський О.А.

Серед дрібних алмазів із кімберлітової трубки "Удачная" (Якутія) нами виявлені рідкісні унікальні рутил­алмазні утворення у формі зростків і проростань. їхня морфологія вказує на сингенетичний ріст кристалів алмазу і рутилу. Кристали алмазу є слабко забарвленими, морфологія різна (октаедр, перехідна форма {111}—{110}, додекаедроїд) і  недосконала.  рутил  діагностовано  за  допомогою  рентгеноспектрального  мікроаналізу.  Червоні  і  коричнево­червоні кристали рутилу мають ксеноморфну форму, розмір не перевищує 0,3 мм. середній хімічний склад рутилу, %: TiО2 98,0, Al2О3 — 0,9, Fe2О3 — 0,3, Cr2О3 — сліди. За великого збільшення за допомогою електронного мікроскопа в частині кристалів рутилу зафіксовано голчасті і лінзоподібні структури розпаду твердого розчину — ламелі, які, можливо, належать гематиту. розмір голчастих ламелей варіює в межах 1—20 мк, товстіших лінзоподібних ламелей — 1—10 мк за видовженням. Поверхня кристалів рутилу покрита також різними скульптурами розчинення. Чотирикутні пірамідальні і геометрично неправильні впадини розчинення орнаментують поверхню більшості зразків рутилу. Ще два типи скульптур розчинення поверхні кристалів рутилу виглядають як такир  і скупчення витягнутих пластинчастих фігур. на підставі літературного огляду виконано порівняльний аналіз вивченого рутилу із рутилом різних алмазних і неалмазних асоціацій із кімберлітів і лампроїтів. результати такого зіставлення свідчать, що вивчені зростки алмазу і рутилу із кімберлітів трубки "Удачная" належать до еклогітового парагенезису, тобто вони є показником "еклогітового" середовища росту кристалів алмазу.

 

Номер журналу: 

Ключові слова: 

Сторінка: 

17